Thống kê

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 709
  • Tháng hiện tại: 34,757
  • Tổng lượt truy cập: 1,825,145

Thư viện video

Thái Nguyên vẻ đẹp tiềm ẩn

Quảng cáo trái

 
 I. CHỨC NĂNG      
1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.
2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực trong các lĩnh vực, các ngành, các khu vực và tổng kết, nhân diện rộng.
3. Tuyên truyền, vận động phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.
4. Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được giao.
5. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
6. Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và các thành viên.
7. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 II. NHIỆM VỤ
1. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Phối hợp thực hiện và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
3. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác trong việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; triển khai các chương trình, dự án phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã.
4. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, tổ hợp tác, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các hợp tác xã điển hình tiên tiến; tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã.
6. Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh hợp tác xã và hỗ trợ thành viên.
7. Phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thuộc hệ thống liên minh hợp tác xã quốc tế; tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, khoản viện trợ để phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật. Huy động các nguồn lực hợp pháp trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã.
8. Tư vấn, phản biện và giám sát xã hội về các chính sách, chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước yêu cầu về các vấn đề liên quan phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã;
9. Được thành lập các tổ chức pháp nhân trực thuộc Liên minh Hợp tác xã theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường, kiểm toán, bảo hiểm, kiểm định chất lượng hàng hóa và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.


 
 
 

Danh sách các đơn vị cung cấp sản phẩm

Trung tâm giới thiệu và phân phối các sản phẩm nông nghiệp an toàn Thái Cương

Địa chỉ : Số 4, đường Cách mạng Tháng Tám (T.P Thái Nguyên).Website: http://thaicuongtea.vn, nhận giao hàng tận nhà theo yêu cầu của khách hàng.

Giới thiệu địa chỉ xét nghiệm sản phẩm

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối đảm bảo nguồn thực phẩm đạt yêu cầu về chất lượng, an...

Trung tâm dịch vụ thương mại phát triển Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên

Thư viện ảnh

Liên kết

Quảng cáo phải

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá nội dung thông tin của website?

Thông tin trên website có độ tin cậy cao

Thông tin trên website được cập nhật nhanh

Thông tin trên website rất hữu ích

Thông tin trên website rất phong phú

Thông tin trên website luôn mang tính mới

Tất cả các ý kiến trên

Đặc sản Thái Nguyên