Diễn văn kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11/4

Đăng lúc: Thứ hai - 15/06/2015 10:07
 

Trong không khí cả nước thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2015), chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hôm nay, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm “Ngày HTX Việt Nam 11/4” và tổng kết phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2015…

…Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, giặc ngoại xâm và nạn đói đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân Việt Nam. Nhân dân sống trong cảnh nô lệ lầm than. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, nhân dân ta đã đứng lên làm nên Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Tuy nhiên, độc lập dân tộc chưa được một năm thì thực dân Pháp chúng muốn quay lại cướp nước ta một lần nữa. Vận mệnh nước nhà ngàn cân treo sợi tóc. Cuộc sống của người dân lúc này vẫn trong tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm trầm trọng. Trong bộn bề công việc của đất nước, ngày 11/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi điền chủ, nông gia cả nước kêu gọi mọi người tham gia HTX nông nghiệp…
Đồng chí Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Đồng chí Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm

…Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, ngày 08/3/1948, HTX tiểu thủ công nghiệp và 3 HTX nông nghiệp đầu tiên của cả nước đã ra đời tại Thái Nguyên. Sau 18 năm kể từ ngày 11/4/1946, cũng vào ngày 11/4/1964, Bác Hồ gửi thư¬ cho Đại hội HTX và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du, khen ngợi những HTX điển hình tiên tiến, nh¬ưng Bác vẫn yêu cầu các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo các HTX phát triển... Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc tuyên truyền vận động xây dựng HTX đã trở thành phong trào cách mạng rộng lớn, thu hút đại bộ phận hộ nông dân, hộ kinh tế cá thể và người lao động tham gia. Tổng số HTX từ năm 1948 đến năm 1975 ở miền Bắc đã lên tới hơn 46.000 HTX, trong đó có 36.000 HTX nông nghiệp, trên 3.000 HTX tiểu thủ công nghiệp, hơn 3.000
HTX mua bán, gần 2.500 HTX tín dụng. Mặc dù phải hoạt động trong điều kiện chiến tranh vô cùng ác liệt, phong trào HTX giai đoạn này vẫn đ¬ược củng cố và phát triển. Nhờ có sự phát triển của các HTX, miền Bắc vừa xây dựng CNXH vừa huy động cao độ sức ngư¬ời, sức của chi viện cho chiến trường Miền Nam với khẩu hiệu “Thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu 1

người”. Các HTX đã góp phần thực hiện thắng lợi trong công cuộc xây dựng XHCN ở miền Bắc, đặc biệt là những đóng góp to lớn và sự hy sinh cao cả trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước với đại thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử. Trong đó hàng triệu liệt sĩ và thương, bệnh binh xuất thân từ nông thôn và HTX đã hiến dâng tuổi thanh xuân và hy sinh cuộc đời mình cho Tổ quốc…
…Trong mỗi giai đoạn lịch sử thăng trầm của cách mạng, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX luôn một lòng một dạ theo Đảng, đã có những đóng góp tích cực và sự hy sinh to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Để ghi nhận sự hy sinh đó và bày tỏ lòng thành kính biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngày 27/7/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1268/QĐ-TTg lấy ngày 11/4 hàng năm là Ngày Hợp tác xã Việt Nam. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ việc tổ chức Ngày HTX Việt Nam hàng năm phải đảm bảo các nội dung yêu cầu, đó là:
- Giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động, sáng tạo của các HTX, động viên phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác, HTX ở nước ta.
- Biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng, phát triển phong trào HTX thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Nhằm thực hiện tốt quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời được quan tâm chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, việc tổ chức kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam năm nay ở Thái Nguyên gắn với tổng kết phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2015 là việc làm có ý nghĩa thiết thực, đồng thời cũng chính là thực hiện tốt cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực  hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”; trong những năm qua, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng đến công tác thi đua nhằm tôn vinh, khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể của tỉnh. Hàng năm, các phong trào thi đua do UBND tỉnh Thái Nguyên; Liên minh HTX Việt Nam và các cấp, các ngành phát động đều được triển khai đến cơ sở. Đó là:
Phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX” và phong trào “HTX tiên phong trong xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới” do Liên minh HTX Việt Nam phát động; phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” do UBND tỉnh Thái Nguyên phát động và các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phát động như: phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Lao động giỏi lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên phát động đã được các đơn vị thành viên Liên minh HTX tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia rất hiệu quả… 
…Điển hình trong các phong trào thi đua đó có HTX chè Tân Hương (TP Thái Nguyên) là mô hình tiêu biểu trong sản xuất, chế biến-kinh doanh chè trong làng nghề chè truyền thống. HTX dịch vụ sản xuất nông lâm nghiệp Liên Sơn (huyện Phú Lương): Tiêu biểu cho các HTX chuyển đổi hoạt động theo luật HTX với trên 1.200 thành viên đại diện các hộ sản xuất nông nghiệp. HTX vận tải ô tô Tân Phú (TP Thái Nguyên) là mô hình tiêu biểu của tấm gương người thương binh làm kinh tế giỏi. HTX công nghiệp và vận tải Chiến Công (thị xã Sông Công) là một mô hình HTX công nghiệp tiêu biểu được khởi nghiệp từ một Tổ hợp tác. Tiêu biểu trong lĩnh vực huy động vốn có Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Yên Minh (huyện Phổ Yên). Nguyễn Văn Ba Giám đốc HTX miến Việt Cường (huyện Đồng Hỷ) là một gương mặt trẻ tiêu biểu cho những thanh niên lập nghiệp và trưởng thành ở khu vực nông thôn. Cùng góp phần hoàn thành các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu khác như: HTX xây dựng Tân Tiến (huyện Võ Nhai); HTX môi trường Trung Thành (huyện Phổ Yên), HTX dịch vụ kinh doanh tổng hợp Cổ Lũng (huyện Phú Lương), HTX chăn nuôi ngựa bạch xóm Phẩm (huyện Phú Bình), HTX vận tải Chuyên Đức, Tổ hợp tác nấm ATK (huyện Định Hóa), HTX kinh doanh lâm sản và vật liệu xây dựng, Tổ hợp tác Hương Ly (TP TháiNguyên). Luôn đồng hành với các HTX, Tổ hợp tác còn có các doanh nghiệp thành viên trong hệ thống Liên minh đã tích cực liên doanh, liên kết, hỗ trợ các HTX, Tổ hợp tác và thành viên các HTX trong các hoạt động sản xuất-kinh doanh. Đó là các doanh nghiệp luôn chia sẻ khó khăn với các HTX như: Doanh nghiệp tư nhân Trung Thành, doanh nghiệp Tiến Dũng, công ty TNHH An Lộc Sơn, công ty TNHH Hải Bình, doanh nghiệp Sơn Luyến, doanh nghiệp Cường Đại,… 
…Qua 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” , tổng số tiền quyên góp từ các thành viên, người lao động trong các HTX, Tổ hợp tác, doanh nghiệp thành viên được trên 6 tỉ đồng để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, đồng bào vùng bị thiên tai lũ lụt, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng Nhà mái ấm công đoàn, ủng hộ quỹ thành viên nghèo, tặng tủ sách pháp luật, tặng bếp ăn tập thể, xây dựng đường giao thông nông thôn. 
Do tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên khích lệ kịp thời các tập thể và người lao động, tác động tích cực đến tổ chức, triển khai các hoạt động của các đơn vị, nên từ năm 2010 đến nay, trong lĩnh vực kinh tế tập thể toàn tỉnh có 274 tập thể và 755 cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng. Trong đó: 02 tập thể và 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động; 03 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 01 tập thể và 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 05 tập thể được Liên minh HTX Việt Nam tặng Cờ thi đua; 34 tập thể và 44 cá nhân được Liên minh HTX Việt Nam và các Bộ, ngành Trung ương tặng Bằng khen; 109 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” của Liên minh HTX Việt Nam; 01 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua toàn quốc; 09 tập thể và 10 cá nhân được Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen; 04 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 77 tập thể và 93 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh; 01 cá nhân là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 02 cá nhân là chiến sĩ thi đua Liên minh HTX Việt Nam; 140 tập thể và 492 cá nhân được Liên minh HTX tỉnh và Công đoàn Liên minh Thái Nguyên tặng Giấy khen; có 03 HTX được công nhận HTX điển hình toàn quốc và 69 lượt HTX được công nhận là HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh.
…Trong những năm gần đây, kinh tế hợp tác, HTX luôn nhận đư¬ợc sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nư¬ớc và các cấp, các ngành, thể hiện trong các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước...
…Tuy nhiên, hiện nay kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên vẫn còn nhiều khó khăn cần sự quan tâm về cơ chế chính sách phù hợp để khuyến khích phát triển tốt hơn. Mặt khác một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đối với phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong việc đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Do đó để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, toàn thể Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên quyết tâm vươn lên, phát huy truyền thống vẻ vang của HTX Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động để kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển.
 
Tác giả bài viết: Lê Huy Nhỡn
Nguồn tin: Liên minh HTX tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Giới thiệu về Liên minh hợp tác xã Thái Nguyên

1. Tôn chỉ, mục đích: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên là tổ chức đại diện cho Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã và các thành viên khác tự nguyện tham gia, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức thành viên, có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển...

Đặc sản Thái Nguyên