Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW

Đăng lúc: Thứ tư - 02/10/2019 11:02 - Người đăng bài viết: Liên minh HTX Thái Nguyên
 

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX), Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 20/01/2008 của Ban Bí thư về tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên quán triệt và triển khai thực hiện.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW

Về công tác tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền Luật hợp tác xã năm 2012 đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; về ý nghĩa và tác dụng của việc tổ chức sản xuất dưới hình thức các HTX kiểu mới; đặc biệt là nhận thức được tác động của việc tổ chức sản xuất dưới hình thức các HTX góp phần tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố thực hiện tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung nội dung tuyên truyền Nhân dân đoàn kết tương trợ, thành lập tổ hợp tác, HTX trong sản xuất nông nghiệp; Phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam tổ chức 03 lớp bồi dưỡng về kiến thức HTX theo Luật hợp tác xã năm 2012 cho cán bộ HTX và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2018.
Kết quả qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức, lồng ghép tuyên truyền được trên 88.000 cuộc tuyên truyền với 4.274.000 lượt người tham dự, đối tượng chủ yếu là cán bộ Mặt trận Tổ quốc, cán bộ hội viên, đoàn viên, cán bộ tư vấn... Qua tuyên tuyền đã tạo được sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân việc xây dựng phát triển kinh tế hợp tác. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đã phối hợp với Liên minh HTX cùng cấp ban hành văn bản hướng dẫn triển khai tới hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp, đồng thời phối hợp cùng Liên minh HTX và các sở ngành liên quan chủ động ký kết Chương trình phối hợp hoạt động.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tập trung xây dựng mô hình và giới thiệu mô hình hoạt động hiệu quả; kết nối liên doanh, liên kết giữa các HTX, tổ hợp tác với nhau và giữa HTX với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong tỉnh, quan tâm, chú trọng, ngày càng được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, HTX và thành viên, phát huy vai trò xã hội của mình trong giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, đề cao lối sống vì cộng đồng, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở các vùng dân cư.

Vận động nhân dân tham gia vào mô hình chuỗi giá trị nhằm đảm bảo ổn định từ khâu dịch vụ đầu vào, sản xuất và đầu ra của sản phẩm

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khảo sát, giám sát mô hình kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Đắc Lắc, thành phố Hồ Chí Minh, Sơn La, Điện Biên, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai…; khảo sát thực trạng làng nghề tại các tỉnh Bắc Ninh, Nam Định, thành phố Hà Nội … Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhiều mô hình làng nghề, mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, đã kịp thời tuyên truyền nhân rộng, giới thiệu trên kênh thông tin của Mặt trận, đồng thời kịp thời tập hợp ý kiến, kiến nghị của người dân, thành viên HTX chuyển đến cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và người lao động trong các HTX, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX hoạt động có hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền tuy đã được chú trọng nhưng hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành nề nếp; cán bộ Mặt trận và các đoàn thể làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ HTX, Liên hiệp HTX chưa được đào tạo bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ; một số HTX chưa chủ động, tự chủ đi lên trong cơ chế mới...
Để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tích cực vận động người dân tham gia vào HTX; tham gia tư vấn, hỗ trợ, thành lập mới HTX và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, HTX kiểu mới.
Hướng dẫn chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo chất lượng các hoạt động của các tổ hợp tác, HTX ở các xã, thị trấn; nhân rộng các mô hình điển hình trong phát triển kinh tế tập thể, các HTX kiểu mới; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc giám sát và phản biện xã hội; Định kỳ sơ kết, tổng kết các cuộc vận động...
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức cơ quan văn phòng Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đại biểu thành viên: Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, gồm đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần, do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường của Liên minh Hợp tác xã được tổ...

Đặc sản Thái Nguyên