Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX), Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 20/01/2008 của Ban Bí thư về tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên quán triệt và triển khai thực hiện.

Mô hình dưa lưới đầu tiên thành công trên đất Can Lộc - Hà Tĩnh

Mô hình dưa lưới đầu tiên thành công trên đất Can Lộc - Hà Tĩnh

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đầu tiên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được triển khai thành công trên địa bàn huyện Can Lộc mở ra hướng đi mới cho người dân.

Trồng lan hồ điệp CNC: Điểm sáng của nông nghiệp Thủ đô

Trồng lan hồ điệp CNC: Điểm sáng của nông nghiệp Thủ đô

Hợp tác xã (HTX) Đan Hoài (Đan Phượng - Hà Nội) hiện cung cấp ra thị trường khoảng 1 triệu cây giống và lan hồ điệp thương phẩm/năm.

 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

 I. CHỨC NĂNG       1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên. 2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng các...

Đặc sản Thái Nguyên