Xây dựng các mô hình HTX kiểu mới liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động

Đăng lúc: Thứ sáu - 21/09/2018 10:56 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu qủa, tạo thêm việc làm và thu nhập cho thành viên, người lao động và thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

Trứng trước khi đưa vào lò ấp luôn được các thành viên Hợp tác xã Gà đồi Đông Thịnh lựa chọn kỹ càng

Trứng trước khi đưa vào lò ấp luôn được các thành viên Hợp tác xã Gà đồi Đông Thịnh lựa chọn kỹ càng

Ðến nay, cả nước có trên 20.000 hợp tác xã, trong đó có 11.688 (58%) hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; 1.200 hợp tác xã hoạt động theo chuỗi giá trị. Nhiều hợp tác xã được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, có chuyển biến về qui mô, công nghệ, năng lực quản trị sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ tốt hơn kinh tế hộ và xã viên. Hình thức tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng liên doanh, liên kết được nhiều nơi triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả tích cực; đặc biệt là các hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững hoạt động có hiệu quả.
Tuy nhiên, kinh tế hợp tác, hợp tác xã cũng còn nhiều hạn chế, như kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Liên minh hợp tác xã Việt Nam ngày 21/6/2018, đã chỉ ra như: kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của các địa phương, xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất, gắn với chuỗi giá trị gặp nhiều khó khăn, trở ngại; phần lớn các hợp tác xã quy mô nhỏ, năng lực tài chính yếu và thiếu minh bạch, cơ sở vật chất còn nghèo, năng lực cạnh tranh yếu, hạn chế, thu nhập của phần lớn lao động trong khu vực kinh tế hợp tác xã thấp, thiếu ổn định.  
Để khắc phục những hạn chế, khó khăn, thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và  phát triển kinh tế bền vững của đất nước. Một trong những giải pháp được Chính phủ đề ra là đã ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp, trong đó, chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng; Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị, xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết, tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thiết nghĩ, cần có các giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của các hợp tác xã nói chung, với tư cách là thành tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ sản xuất phù hợp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. Đảng, Nhà nước cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoàn thiện chính sách pháp luật đối với hợp tác xã, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế hợp tác phát triển.   
Các địa phương cần tập trung triển thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong buổi đối thoại với nông dân Việt Nam ngày 09/4/2018 với chủ đề “Tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực, tiếp đà 30 năm đổi mới”, được Văn phòng Chính phủ thông báo tại văn bản số 6158/VPCP-QHĐP ngày 29/6/2018. Trong đó, chú trọng phát triển các hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hàng hóa theo chuỗi giá trị. Xây dựng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với các doanh nghiệp để xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, cánh đồng lớn, gắn với liên kết sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị thông qua hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp phù hợp với từng vùng, từng ngành hàng nông sản. Phát triển các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua Hợp tác xã. Có chính sách thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học, tư vấn dịch vụ, ngân hàng... cùng với hợp tác xã và nông dân tham gia xây dựng chuỗi giá trị trong mô hình liên kết 6 nhà: nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng, nhà phân phối.
Kiên trì xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, với những nguyên tắc đã được pháp luật quy định và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống như: tự nguyên, kết nạp rộng rãi thành viên; bình đẳng, tự chủ - tự chịu trách nhiệm; cam kết thực hiện theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định của điều lệ; hỗ trợ (giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên) và vì sự phát triển của cộng đồng./.
Tác giả bài viết: Ngô Xuân Tình, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức cơ quan văn phòng Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đại biểu thành viên: Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, gồm đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần, do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường của Liên minh Hợp tác xã được tổ...

Đặc sản Thái Nguyên