Vai trò của Liên minh HTX tỉnh trong phát triển kinh tế tập thể

Đăng lúc: Thứ năm - 19/04/2018 15:00 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động.

Đồng chí Lê Huy Nhỡn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại cuộc họp BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh

Đồng chí Lê Huy Nhỡn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại cuộc họp BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh

Liên minh HTX tỉnh đã thể hiện rõ vai trò là tổ chức kinh tế - xã hội, có chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX, tổ hợp tác và thành viên; tuyên truyền, vận động phát triển HTX; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến HTX; tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên (hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ thành lập mới HTX, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại,...) đồng thời tổ chức triển khai thực hiện; đại diện cho HTX, tổ hợp tác trong các hoạt động đối ngoại; phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND-Banh chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật HTX và các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh.
Tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chủ động phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành có liên quan và các đoàn thể chính trị, xã hội trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; chủ động làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (khóa IX), Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật HTX năm 2012 để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Tập trung xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, xây dựng mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến, tổ hợp tác tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là các xã xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ tín dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các HTX. Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp chỉ đạo, tổ chức tư vẫn hỗ trợ thành lập mới HTX, Tổ hợp tác, củng cố kiện toàn lại các HTX hiện có, tập trung vào các hoạt động dịch vụ hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển sản xuất hàng hóa từ các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của địa phương như sản phẩm chè, sản phẩm chăn nuôi, sản xuất rau an toàn,... góp phần tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Mặc dù còn có nhiều khó khăn nhưng khu vực kinh tế tập thể, HTX của tỉnh đã có bước chuyển biến mới về quy mô, hiệu quả sản xuất-kinh doanh, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Ngành nghề hoạt động của HTX ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thành viên. Bộ máy quản lý HTX được củng cố, trình độ cán bộ quản lý từng bước được nâng lên. Thông qua hoạt động của HTX, nhiều tiến bộ kỹ thuật được chuyển giao, ứng dụng trong sản xuất; đã hình thành được một số mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống thành viên, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Trong 5 năm, đã có 168 HTX và 506 Tổ hợp tác thành lập mới, nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 430 HTX và 7.150 tổ hợp tác với trên 200.000 thành viên và người lao động. Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động năm 2017 trong HTX nông nghiệp đạt 2,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,4 lần và HTX phi nông nghiệp đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,5 lần so với năm 2012. Đã có 7/9 huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng được từ 2 mô hình HTX điển hình tiên tiến trở lên. Công tác biểu dương, động viên khen thưởng kịp thời đã tạo động lực hăng hái thi đua của thành viên và người lao động trong các HTX, Tổ hợp tác và doanh nghiệp thành viên.
Trong những năm tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực khắc phục khó khăn, hạn chế, tập trung phát triển kinh tế tập thể, HTX trên cơ sở Luật HTX năm 2012, liên kết rộng rãi những người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn. Tập trung củng cố lại các HTX theo chiều sâu, với nhiều mô hình đa dạng, hoạt động hiệu quả mang lại các lợi ích thiết thực cho thành viên và người lao động. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước; Liên minh HTX tỉnh chủ động trong công tác tham mưu và tích cực triển khai thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX. Để thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, HTX trong những năm tới, Liên minh HTX tỉnh tập trung củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, viên chức, đổi mới lề lối làm việc phù hợp với yêu cầu, tính chất của tổ chức Liên minh HTX giai đoạn mới, góp phần phát triển khu vực kinh tế tập thể và kinh tế-xã hội tỉnh Thái Nguyên./.
 
Tác giả bài viết: Lê Huy Nhỡn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

 I. CHỨC NĂNG       1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên. 2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng các...

Đặc sản Thái Nguyên