TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH THÁI NGUYÊN SAU KHI TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

Đăng lúc: Thứ sáu - 11/08/2017 07:40 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên, từ khi triển khai thi hành Luật HTX năm 2012 đến nay kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực.

Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh phát triển  kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020

Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020

Thông qua các hình thức tuyên truyền: tổ chức lớp tập huấn, hội nghị tọa đàm, hội thảo, phát hành Bản tin kinh tế hợp tác và trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt là việc triển khai tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới và Luật HTX năm 2012” trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa mạnh, từ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương từng bước được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể các cấp đã chú trọng đến phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã gắn với các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới. Số lượng Tổ hợp tác, HTX được thành lập mới tăng đáng kể. Ngành nghề của các HTX ngày càng đa dạng, quy mô được mở rộng, hiệu quả hoạt động được nâng lên, tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho thành viên, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. 
Sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành đến tháng 5 năm 2017, với vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đã chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã thông qua đề án “Tiếp tục củng cố, phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015” và xây dựng Đề án, Kế hoạch “Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020”. Tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo đôn đốc triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và tổ chức triển khai cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới và Luật HTX năm 2012” đến các sở, ban, ngành, UBND - Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Đồng thời có văn bản đề nghị UBND - BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên quan tâm, chỉ đạo UBND - BCĐ phát triển kinh tế tập thể các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tạo điều kiện, hướng dẫn các HTX chuyển đổi đăng ký lại theo quy định.
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh Thái Nguyên, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động xây dựng và tổ chức ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020” giữa Liên minh HTX tỉnh với 14 cơ quan, bao gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ), Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên, Hiệp hội làng nghề tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.
Do có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể các cấp nên các địa phương trong tỉnh đã thực hiện công tác chuyển đổi, đăng ký lại HTX theo quy định. Các địa phương đã tổ chức triển khai các hội nghị tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và các văn bản liên quan; tiến hành kiểm tra, rà soát lại hoạt động của các HTX, phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012 cũng như những vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện các quy định về đăng ký HTX, hướng dẫn thủ tục thành lập mới HTX. Kết quả cụ thể: Số HTX thành lập mới sau ngày 01/7/2013 đến nay là 116 HTX; số HTX đã chuyển đổi, đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012 là 214/319 HTX. Thu nhập bình quân của thành viên, người lao động trong HTX nông nghiệp tính đến 31/12/2016 đạt 30 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân của thành viên, người lao động trong HTX phi nông nghiệp đạt 39,6 triệu đồng/người/năm.
Bên cạnh kết quả đạt được vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đó là: Nhiều HTX chưa chủ động trong việc chuyển đổi, đăng ký lại HTX theo Luật HTX năm 2012; một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo hướng dẫn đăng ký lại cho các HTX. Nguyên nhân chính là do quy mô Hợp tác xã nhìn chung còn nhỏ, thiếu vốn kinh doanh, sự gắn kết chưa bền vững trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo thành chuỗi liên kết trong sản xuất hàng hóa, nhất là các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; chưa chủ động đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh, đa dạng hoá các hoạt động dịch vụ để nâng cao giá trị sản phẩm hàng hoá. Năng lực quản lý của một số hợp tác xã còn hạn chế. 
Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu sau: 
Một là: Cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo của chính quyền, các tổ chức Đoàn thể nhằm triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 
Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ THT, HTX nhằm nâng cao nguồn nhân lực Hợp tác xã.
Ba là: Thu hút nguồn nhân lực tham gia HTX, hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng là người tốt nghiệp cao đẳng, đại học và trên đại học có nguyện vọng tham gia HTX, phù hợp với ngành nghề kinh doanh của HTX đang có nhu cầu tuyển dụng.
Bốn là: Tăng cường thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế tập thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Tổ hợp tác như:  Hỗ trợ HTX thành lập mới, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến, hỗ trợ về giống cây, con khi gặp khó khăn do thiên tai dịch bệnh, hỗ trợ chế biến sản phẩm.
Năm là: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.
Sáu là: Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể và thực hiện tốt công tác đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thành viên.
Bảy là: Hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động./.
Tác giả bài viết: Lê Huy Nhỡn - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Giới thiệu về Liên minh hợp tác xã Thái Nguyên

1. Tôn chỉ, mục đích: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên là tổ chức đại diện cho Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã và các thành viên khác tự nguyện tham gia, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức thành viên, có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển...

Đặc sản Thái Nguyên