TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

Đăng lúc: Thứ tư - 18/07/2018 14:40 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Thực hiện Kết luận 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, để Luật Hợp tác xã năm 2012 đi vào cuộc sống, ngày 22/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, chính thức có hiệu lực từ 01/7/2013.

Liên minh HTX tỉnh tuyên truyền Luật HTX năm 2012 tại huyện Võ Nhai

Liên minh HTX tỉnh tuyên truyền Luật HTX năm 2012 tại huyện Võ Nhai

Để triển khai Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Đến nay, sau gần 5 năm triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã (cả nước có khoảng 19.569 hợp tác xã) mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng bước đầu tạo được chuyển biến cả về chất lượng và hiệu quả, ngày càng khẳng định rõ nét hơn vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội, xoá đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị ở địa phương.
Kể từ khi Quốc hội ban hành Luật Hợp tác xã năm 1996, đến Luật HTX năm 2003, Luật hợp tác xã năm 2012 đã hoàn chỉnh và phù hợp hơn với cơ chế thị trường và chuẩn mực quốc tế; tạo ra khung pháp luật cơ bản nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển HTX. Đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc chuyển đổi mô hình HTX kiểu cũ sang mô hình HTX kiểu mới, đóng góp thiết thực vào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương và cả nước.
Để Luật Hợp tác xã 2012, tiếp tục được triển khai một cách hiệu quả và thực sự phát huy hiệu lực trong thực tiễn, tại Chỉ thị số 12/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về pháp luật hợp tác xã cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ Luật Hợp tác xã năm 2012, cũng như vai trò và lợi ích của tổ chức hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quán triệt sâu sắc vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường, xu thế phát triển trong mối quan hệ với các chủ thể kinh tế khác; xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng để việc tuyên truyền thiết thực và hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về hợp tác xã, mở các chuyên san, chuyên mục về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức triển lãm, hội chợ giới thiệu các sản phẩm của hợp tác xã, xây dựng các phim phóng sự, phim truyền hình về hợp tác xã. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác xã; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định trong Luật Hợp tác xã: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định còn bất cập tại Luật Hợp tác xã 2012 cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi giai đoạn phát triển; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã...
Triển khai thực hiện Luật hợp tác xã 2012, Nghị quyết số 32/2016/QH14, ngày 23/11/2016 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Tập trung thực hiện duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của khoảng 4.400 hợp tác xã nông nghiệp đã được phân loại và đánh giá là có hiệu quả năm 2017; thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có trên 1.500 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp yếu, kém để phấn đấu có trên 5.400 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả (trong tổng số hơn 6.400 hợp tác xã nông nghiệp yếu kém hiện nay) và thành lập mới và tạo điều kiện cho 5.200 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả./.

 
Tác giả bài viết: Ngô Xuân Tình, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

 I. CHỨC NĂNG       1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên. 2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng các...

Đặc sản Thái Nguyên