Thông báo tuyển viên chức và lao động hợp đồng năm 2016 - 2017

Đăng lúc: Thứ năm - 29/12/2016 11:24 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên cần tuyển viên chức và lao động hợp đồng làm việc tại Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên như sau:
I. Chỉ tiêu tuyển dụng và chức danh nghề nghiệp tuyển dụng:
1. Viên chức: Số lượng, chức danh nghề nghiệp tuyển dụng: 01 viên chức, thực hiện nhiệm vụ Kế toán, làm việc tại Văn phòng thuộc Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên; trình độ: Đại học, chuyên ngành: Tài chính, Kế toán.
2. Lao động hợp đồng:
Số lượng tuyển dụng: 03 người, làm việc tại Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên thuộc Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên.
trong đó:
+ Tuyển dụng 02 chuyên viên Tín dụng: Thực hiện nhiệm vụ Tín dụng thẩm định dự án cho vay vốn. Trình độ: Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán hoặc ngân hàng. Có kinh nghiệm và hiểu biết về quản lý kinh tế, tài chính, ngân hàng. Có hiểu biết về kinh tế hợp tác xã. Có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, tâm huyết với công việc.
+ Tuyển dụng 01 nhân viên: Thực hiện nhiệm vụ Thủ quỹ, hành chính, tổng hợp. Trình độ Trung cấp trở lên. Có kinh nghiệm và hiểu biết về nhiệm vụ hành chính và thủ quỹ. Có hiểu biết về kinh tế hợp tác xã. Có phẩm chất đạo đức tốt.
II. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
           a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
           b) Độ tuổi không quá 35 tuổi;
           c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
           d) Có lý lịch rõ ràng;
           đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
           e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
           g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
           2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
           a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
           b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.         
III. Hình thức tuyển dụng : Xét tuyển.
IV. Hồ sơ dự tuyển:
1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
 5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (đối với xét tuyển viên chức).
V. Lệ phí : Lệ phí Xét tuyển viên chức thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính - Nội vụ Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. Mức thu: 260.000 đồng/thí sinh.
          VI. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển nộp, nhận hồ sơ:
- Thời gian đăng ký dự tuyển nộp, nhận hồ sơ: Kể từ ngày 30/12/2016  đến 17 giờ ngày 02/02/2017 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).
- Địa điểm nộp, nhận hồ sơ: Tại Văn phòng - Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, Tổ 11- Phường Túc Duyên - Thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 0280.3856485.
VII. Thời gian, địa điểm xét tuyển:
- Hội đồng xét tuyển của Liên minh HTX tỉnh tổ chức xét tuyển dự kiến trước ngày 20/03/2017.
- Địa điểm xét tuyển tại Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                         
- Thường trực Liên minh HTX tỉnh;
- Niêm yết tại Trụ sở làm việc Liên minh HTX tỉnh;
- Đăng trên trang thông tin điện tử Liên minh HTX tỉnh;
- Lưu: VP, VT.
 
 
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Lê Huy Nhỡn
 
 
Tác giả bài viết: Hội đồng xét tuyển Liên minh HTX tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

 I. CHỨC NĂNG       1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên. 2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng các...

Đặc sản Thái Nguyên