Kết quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 11/08/2017 08:03 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ hỗ trợ vốn hiệu quả cho các Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh, giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Sau khi thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, nhu cầu về vốn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất của của các HTX rất lớn. Trong bối cảnh đó, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã kịp thời giúp nhiều đơn vị tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, có thêm nguồn lực đầu tư mở rộng quy mô, phát triển sản xuất, hình thành nhiều mô hình Hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả.

Lãnh đạo và cán bộ tín dụng Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh kiểm tra tình hình  sử dụng vốn vay tại HTX Dịch vụ điện Thượng Đình (huyện Phú Bình)

Lãnh đạo và cán bộ tín dụng Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay tại HTX Dịch vụ điện Thượng Đình (huyện Phú Bình)

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu năm 2017, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn thuộc Liên minh HTX tỉnh, các địa phương và các Ngân hàng trong việc hướng dẫn thành lập mới các HTX, THT, hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn, cung cấp thông tin. Những hoạt động đó đã giúp cho Quỹ hỗ trợ thực hiện tốt công tác giải ngân, thu hồi vốn đảm bảo an toàn, có hiệu quả. Lãnh đạo và nhân viên Quỹ đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ các khách hàng lập hồ sơ dự án vay vốn; thực hiện tiếp nhận, phân loại, lựa chọn phương án/dự án khả thi để trình Hội đồng quản lý và Chủ tịch Hội đồng quản lý xem xét duyệt cho vay. Với số vốn điều lệ được UBND tỉnh cấp bổ sung cho năm 2017 là 5 tỷ đồng và nguồn vốn thu hồi các dự án đến hạn trả, Quỹ đã ưu tiên giải ngân cho 23 khách hàng là các HTX/THT/thành viên các HTX  thuộc 10 xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 với số vốn cho vay là 7.330 triệu đồng, hoàn thành công tác giải ngân nguồn vốn bổ sung năm 2017 và vốn thu hồi đến hạn trong 6 tháng đầu năm. Dư nợ tín dụng thời điểm 30/6/2017 là 27.720 triệu đồng với 93 đơn vị vay vốn. Quỹ đã quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn và tài sản; đảm bảo an toàn và phát triển vốn theo quy định của pháp luật. Các HTX/THT sau khi được vay vốn thường xuyên được cán bộ của Quỹ kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, tư vấn hoạt động giúp cho các dự án thực hiện hiệu quả cao hơn như: tư vấn hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm, tư vấn trong công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính, tư vấn xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm gắn với Hợp tác xã giúp các đơn vị quản lý sử dụng vốn vay hiệu quả hơn.
 Về chất lượng tín dụng: Đến nay, tỷ lệ phân loại nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thì 100% khách hàng được vay vốn tại Quỹ đã thanh toán lãi vay đầy đủ, đúng thời gian quy định. 100% các khoản nợ của Quỹ đều được phân loại ở Nhóm 1 Nợ đủ tiêu chuẩn, an toàn. Không nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh (Nợ Nhóm 2 hoặc Nhóm 3).
Do nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên còn ít, mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu của các HTX, Tổ hợp tác. Vì vậy, trong thời gian tới Quỹ mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm hơn nữa, bổ sung nguồn vốn để giúp các HTX, Tổ hợp tác mở rộng quy mô, ngành nghề sản xuất kinh doanh, khuyến khích hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể tỉnh ngày càng phát triển./.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thùy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức cơ quan văn phòng Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đại biểu thành viên: Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, gồm đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần, do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường của Liên minh Hợp tác xã được tổ...

Đặc sản Thái Nguyên