Phát triển kinh tế tập thể ở huyện Định Hóa

Đăng lúc: Thứ sáu - 21/09/2018 11:05 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Huyện Định Hóa là Thủ đô kháng chiến, Thủ đô gió ngàn, là An toàn khu (ATK) được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chọn làm căn cứ cách mạng bởi địa hình, địa thế hiểm trở, người dân nơi đây một lòng tin tưởng vào Đảng, vào Bác Hồ đã dựng lên bức tường thành bảo vệ vững chắc trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

Liên minh HTX tỉnh phối hợp với UBND huyện Định Hóa tổ chức lớp tập huấn  “Kỹ thuật chế biến chè xanh” cho các HTX, tổ hợp tác chè tại xã Bộc Nhiêu

Liên minh HTX tỉnh phối hợp với UBND huyện Định Hóa tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật chế biến chè xanh” cho các HTX, tổ hợp tác chè tại xã Bộc Nhiêu

Tại ATK, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo, chỉ đạo quân dân cả nước đấu tranh, với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, buộc thực dân Pháp phải ký vào hiệp định Geneve, chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.
Hòa bình lập lại, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày một đổi mới để xứng với lòng tin của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song nhìn chung, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Là huyện miền núi, diện tích đất nông, lâm nghiệp chiếm tỉ lệ lớn nên cấp ủy, chính quyền huyện Định Hóa đã xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nội dung trọng tâm, cốt lõi. Bởi vậy, cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, trong đó có kinh tế tập thể nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện đã xây dựng và tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới; phối hợp với Sở Nông nghiệp &PTNT, Liên minh HTX tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có Luật Hợp tác năm 2012 và các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, HTX nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đồng thời lồng ghép các chương trình để tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất.
Do đó, đến nay, toàn huyện có 24 Hợp tác xã, trong đó có 17 HTX nông nghiệp. Riêng năm 2017, toàn huyện có 6 HTX thành lập mới đều là HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện đều có Hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Nhiều Tổ hợp tác, nhóm sở thích được hình thành ở các địa phương trong huyện đã hỗ trợ người dân về khoa học kỹ thuật, vốn, sức lao động, giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế, đồng thời tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp tích cực hoàn thành các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung trong thời gian tới./.
Tác giả bài viết: Ma Thị Nhung
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức cơ quan văn phòng Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đại biểu thành viên: Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, gồm đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần, do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường của Liên minh Hợp tác xã được tổ...

Đặc sản Thái Nguyên