Một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh năm 2018

Đăng lúc: Thứ ba - 22/01/2019 08:03 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Năm 2018, cùng với thành tựu phát triển đi lên của đất nước và những kết quả đạt được của tỉnh Thái Nguyên, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức, thành viên, người lao động, các HTX, Tổ hợp tác, doanh nghiệp thành viên và Liên minh HTX tỉnh đã đạt được những thành tích quan trọng, nổi bật là:

Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

1. Đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Khoá V, gồm 55 thành viên; Ban Chấp hành đã bầu ra Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và Ban Thường vụ gồm 09 thành viên.
2. Làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Luật hợp tác xã năm 2012.
3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và triển khai Quyết định số 461/QĐ - TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp trong cả nước hoạt động hiệu quả đến năm 2020 và Đề án “Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020” gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong năm 2018, toàn tỉnh có 50 HTX và 110 Tổ hợp tác thành lập mới, nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 456 HTX và 7.260 Tổ hợp tác, với 210.700 thành viên và người lao động (vượt kế hoạch đề ra); và có 01 Liên hiệp HTX nông nghiệp được thành lập mới, tạo điều kiện tăng cường tính liên kết, hỗ trợ và phát huy sức mạnh của kinh tế tập thể. Đến nay, toàn tỉnh có 87 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đều có HTX hoạt động hiệu quả theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012 và có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững (Tiêu chí số 13).
4. Tiếp tục xây dựng các mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến, Liên hiệp các hợp tác xã  sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, có quy mô, sức lan tỏa, gắn với triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; toàn tỉnh có trên 40 HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm chè, 18 HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi gà đồi, lợn, dê, thỏ,... 15 HTX tham gia các chuỗi sản phẩm trồng trọt, chế biến nông sản như: miến, mỳ gạo, rau, củ quả, nấm, cây dược liệu, cây lâm nghiệp; các HTX tham gia chuỗi giá trị đã góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam thực hiện thành công hỗ trợ xây dựng 02 mô hình điểm về sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm tại  HTX chè Tân Hương và HTX Gà đồi Đông Thịnh.
5. Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh trong phát triển kinh tế tập thể được tăng cường, trong đó chú trọng tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là các HTX kiểu mới ở các địa phương. Trong năm, đã tổ chức được 18 lớp tư vấn cung cấp thông tin cho các sáng lập viên với trên 900 lượt người tham dự; 09 khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán các HTX; 11 lớp tuyên truyền Luật HTX năm 2012 và các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Xây dựng Hướng dẫn liên ngành với Sở Tài chính về thực hiện hỗ trợ kinh phí thành lập mới hợp tác xã, hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực và đào tạo dài hạn cán bộ, thành viên hợp tác xã giai đoạn 2017 - 2020.
6. Làm tốt công tác hỗ trợ cho các thành viên và hợp tác xã trong hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường giới thiệu, quảng bá sản phẩm ở thị trường trong nước và từng bước tiếp cận thị trường nước ngoài.
7. Thực hiện hiệu quả việc quản lý, sử dụng vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; đã ưu tiên hỗ trợ vốn vay đối với các HTX thuộc xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đến nay, tổng số vốn Điều lệ của Quỹ lên 36,52 tỷ đồng; cùng với nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thuộc Liên minh HTX Việt Nam, vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh và 03 Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh có tổng nguồn vốn đạt trên 200 tỷ đồng, đã tạo điều kiện cho trên 3.100 thành viên vay vốn sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình.
Bước sang năm 2019, các HTX, đơn vị thành viên và Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thái Nguyên về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp của Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội V, Liên minh HTX tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023; phát triển các HTX kiểu mới điển hình tiên tiến hoạt động theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa gắn với phát triển làng nghề và du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; tăng cường liên kết, hợp tác giữa “6 nhà” (Nhà nông, Nhà khoa học, Nhà doanh nghiệp - hợp tác xã, Nhà nước, Nhà băng và Nhà phân phối). Khuyến khích thành lập mới HTX, liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả, phấn đấu thành lập mới từ 30 - 35 HTX, trong đó có ít nhất 25 HTX nông nghiệp; phát huy vai trò, vị trí của khu vực kinh tế tập thể đóng góp vào tăng trưởng kinh tế; xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương./.
Tác giả bài viết: Ngô Xuân Tình, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức cơ quan văn phòng Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đại biểu thành viên: Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, gồm đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần, do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường của Liên minh Hợp tác xã được tổ...

Đặc sản Thái Nguyên