Một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/03/2019 08:57 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Đề án “Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020” đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại Kết luận số 143/KL-TU ngày 30/6/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017, UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 17/8/2017.

Liên minh HTX tỉnh tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng lãnh đạo và quản lý HTX năm 2018”

Liên minh HTX tỉnh tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng lãnh đạo và quản lý HTX năm 2018”

Theo đó một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được cụ thể hóa trong đề án như sau:
1. Chính sách hỗ trợ các Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là HTX), Liên hiệp HTX thành lập mới:
+ Quy mô HTX có từ 7 đến 20 thành viên: Hỗ trợ 10 triệu đồng/HTX;
+ Quy mô HTX có từ 21 đến 50 thành viên: Hỗ trợ 20 triệu đồng/HTX;
+ Quy mô HTX có từ 51 thành viên trở lên: Hỗ trợ 30 triệu đồng/HTX;
+ Liên hiệp Hợp tác xã: Hỗ trợ 50 triệu đồng/LHHTX.
2. Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và thành viên các Tổ hợp tác, Hợp tác xã:
- Hàng năm, tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, thành viên THT, HTX và đơn vị thành viên như: kỹ năng bán hàng; tin học ứng dụng; xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh; lập dự án vay vốn; phong cách lãnh đạo, tư vấn hàng lang pháp lý và kiểm soát nội bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế đến cán bộ quản lý THT, HTX;
3. Chính sách hỗ trợ 50% học phí đối với cán bộ quản lý, thành viên HTX trong diện cán bộ nguồn của các HTX theo học các khóa đào tạo dài hạn: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, trên Đại học
4. Chính sách thu hút nguồn nhân lực tham gia quản lý HTX, Liên hiệp Hợp tác xã: Thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, trên Đại học về làm việc tại Hợp tác xã.
- Hợp tác xã có nhu cầu về lao động là người tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học và trên Đại học phù hợp với ngành nghề kinh doanh của HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ tín dụng nhân dân; tuổi đời không quá 40 tuổi, có sức khoẻ tốt, có đơn tự nguyện tham gia phục vụ tại HTX có thời hạn (ít nhất 5 năm).
- Mức hỗ trợ:
+ Trong lĩnh vực nông nghiệp: Tối đa 02 cán bộ/HTX;
+ Trong lĩnh vực phi nông nghiệp: 01 cán bộ/HTX;
-  Kinh phí hỗ trợ cho 01 cán bộ theo định mức lương tối thiểu vùng, thời hạn hỗ trợ 01 cán bộ không quá 36 tháng.
5. Chính sách hỗ trợ về tín dụng
Các Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ hợp tác đáp ứng đủ điều kiện sẽ được vay vốn tại Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên với lãi suất ưu đãi để tạo điều kiện cho các đơn vị mở rộng sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ, tổ chức lại sản xuất nhằm giảm tỉ lệ HTX yếu kém và tăng HTX hoạt động hiệu quả nhất là khu vực nông nghiệp nông thôn.
6. Chính sách hỗ trợ về đất đai
Việc hỗ trợ đất đai đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực hiện theo quy định của Pháp luật về đất đai.
7. Chính sách hỗ trợ Hợp tác xã, Liên hiệp HTX đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
- Đối với hợp tác xã nông nghiệp đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng: Thực hiện theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 và Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp.
- Đối với hợp tác xã phi nông nghiệp đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng: Thực hiện theo các chính sách hiện hành của Trung ương và của tỉnh.
8. Chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ về giống cây, con giống khi gặp khó khăn do thiên tai dịch bệnh và hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường
a) Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ
Hỗ trợ các HTX đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa dây chuyền công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nhằm tăng năng suất, chất lượng, giá trị và hạn chế ô nhiễm môi trường. Chú trọng chuyển giao tiến bộ khoa học về giống cây trồng, vật nuôi theo lợi thế từng địa phương.
b) Hỗ trợ về giống cây, con giống khi gặp khó khăn do thiên tai dịch bệnh.
Các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh đến mức phải hỗ trợ theo quy định thì được hưởng hỗ trợ để khôi phục sản xuất bằng các chính sách hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.
c) Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.
Các nội dung hỗ trợ như: Hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ xây dựng thương hiệu hàng hóa, hỗ trợ tham gia hội trợ triển lãm, hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm…

 
Tác giả bài viết: Ngô Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Nghiệp vụ Liên minh HTX tỉnh
Đánh giá bài viết
Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Giới thiệu về Liên minh hợp tác xã Thái Nguyên

1. Tôn chỉ, mục đích: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên là tổ chức đại diện cho Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã và các thành viên khác tự nguyện tham gia, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức thành viên, có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển...

Đặc sản Thái Nguyên