LIÊN MINH HTX TỈNH THÁI NGUYÊN TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

Đăng lúc: Thứ ba - 22/11/2016 10:58 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, UBND-Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, HTX bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tuyên truyền phát triển KTTT

Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tuyên truyền phát triển KTTT

Với vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND-Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các lớp tập huấn Luật HTX năm 2012 và các chính sách hỗ trợ, khuyến khích kinh tế tập thể của Nhà nước, của tỉnh Thái Nguyên. Từ đầu năm đến nay, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức được 5 lớp tập huấn tại huyện Võ Nhai và huyện Đại Từ; phối hợp với Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền Luật HTX đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho các sáng lập viên về trình tự, thủ tục để thành lập mới 02 HTX. Nhân Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi tham gia HTX; 5 năm ngày HTX Việt Nam 11/4 và tuyên dương các điển hình tiên tiến lần thứ III/2016, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Ban thi đua khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) làm tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm tôn vinh, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên. Đây là hình thức tuyên truyền rộng rãi có hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Song song với đó là hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ sự phối hợp chặt chẽ với Đài phát thanh truyền hình tỉnh và Báo Thái Nguyên, trong thờii gian qua, những tấm gương của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những cách làm hay, quản lý giỏi  trong lĩnh vực kinh tế tập thể đã được quần chúng nhân dân trong tỉnh biết đến. Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh có trên 80 Tổ hợp tác và 18 HTX thành lập mới.
Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên cùng với các ngành, các cấp thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm phát triển kinh tế hợp tác, HTX, từng bước nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh./.
Tác giả bài viết: Ma Thị Nhung
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức cơ quan văn phòng Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đại biểu thành viên: Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, gồm đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần, do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường của Liên minh Hợp tác xã được tổ...

Đặc sản Thái Nguyên