Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên: Những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 21/09/2018 10:53 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Ngày 10-7, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa IV. Tại hội nghị này, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo thảo luận và thống nhất báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 6 tháng đầu nãm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Lê Huy Nhỡn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Huy Nhỡn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 45 tổ hợp tác được thành lập mới, nâng tổng số tổ hợp tác lên 7.197 tổ và có 18 HTX được thành lập mới, trong đó có 14 HTX nông nghiệp, nâng tổng số HTX lên 448 HTX. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX, Tổ hợp tác nhìn chung ngày càng mở rộng, phát triển và đạt hiệu quả tốt. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị đã cố gắng khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động. Nhiều HTX hoạt động hiệu quả đã góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.
Hội nghị đã xác định nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:
Một là: Liên minh HTX tỉnh chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, chú trọng Luật HTX năm 2012 và các chính sách phát triển kinh tế tập thể của Nhà nước, của tỉnh một cách sâu rộng trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân.
Hai là: Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin nhằm thành lập mới các Tổ hợp tác, HTX. Hướng dẫn các HTX hoạt động theo quy định Luật HTX năm 2012 và quy định của các luật liên quan.
Ba là: Tăng cường  các hoạt động hỗ trợ phát triển HTX như: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ xúc tiến thương mại, ,,, Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể tại các sở, ngành của tỉnh và các phòng chuyên môn theo dõi công tác phát triển kinh tế tập thể thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý hợp tác xã, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, với các nội dung về: kỹ năng lãnh đạo, quản lý; khởi sự kinh doanh; xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh;  thương mại điện tử trong các hợp tác xã; nghiệp vụ kế toán...v.v. Kết hợp tổ chức các Đoàn công tác học tập kinh nghiệm, khảo sát thực tế mô hình các HTX tiêu biểu hoạt động hiệu quả và kinh nghiệm phát triển kinh tế tập thể tại các tỉnh bạn. Tiếp tục hướng dẫn các HTX, các đơn vị thành viên có nhu cầu vay vốn xây dựng dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi và giải ngân nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và nguồn vốn chương trình 120 trong năm 2018; Đồng thời, triển khai có hiệu quả phương án huy động vốn bổ sung nguồn lực hỗ trợ tín dụng phát triển kinh tế tập thể, HTX. Đẩy mạnh công tác tư vấn hỗ trợ các HTX trong hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm dịch vụ và công tác tài chính kế toán HTX… Phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn các HTX, các đơn vị thành viên tiếp cận với các trung tâm: khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại, khoa học công nghệ,… để thực hiện hỗ trợ các chương trình khuyến công, khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất-kinh doanh.
Bốn là: Phối hợp với các sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể liên quan thực hiện tốt chương trình phối hợp số 88/CTPH-LMHTX-CCQ ngày 11/4/2017 về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020.
Năm là: Tích cực vận động các HTX, tổ hợp tác, các doanh nghiệp tham gia thành viên của Liên minh HTX Thái Nguyên. Phấn đấu kết nạp thêm từ 20-25 đơn vị thành viên trong 6 tháng cuối năm 2018. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực tổ chức bộ máy, vai trò, vị trí, tổ chức hoạt động và điều kiện làm việc tốt hơn của cơ quan thường trực Liên minh HTX tỉnh.
Sáu là: Duy trì mối quan hệ hợp tác với Liên đoàn HTX Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV) và các tổ chức phi Chính phủ của các nước để xây dựng và triển khai thực hiện các dự án hợp tác quốc tế về phát triển lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX. Đồng thời phối hợp với DGRV thực hiện các hoạt động tư vấn hỗ trợ trực tiếp tại HTX thành viên.
Bảy là: Phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua. Các đơn vị thành viên tích cực hưởng ứng các phòng trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. Tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành thành tích đóng góp vào phát triển kinh tế tập thể.
Tám là: Các HTX đẩy mạnh hoạt động sản xuất-kinh doanh, dịch vụ; mở rộng quy mô và ngành nghề; tăng cường hoạt động liên doanh, liên kết nhằm huy động mọi nguồn lực, tăng doanh thu, giải quyết thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho thành viên, người lao động trong các HTX; đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và những năm tiếp theo, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các giải pháp đã nêu trong Đề án ”Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020”. Trong đó, quan tâm bố trí ngân sách bổ sung hàng năm cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Kế hoạch đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, nhằm hỗ trợ kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển./.
Tác giả bài viết: Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Thường trực LMHTX tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức cơ quan văn phòng Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đại biểu thành viên: Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, gồm đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần, do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường của Liên minh Hợp tác xã được tổ...

Đặc sản Thái Nguyên