Liên đoàn HTX Raiffeisen Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV) và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2018 - 2020

Đăng lúc: Thứ tư - 18/07/2018 14:44 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Chương trình hợp tác phát triển HTX giữa Liên minh HTX Việt Nam và Liên đoàn HTX Raiffeisen Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV) đã được triển khai ở 20 tỉnh/thành phố trong cả nước trong đó có tỉnh Thái Nguyên và đã đạt được hiệu quả thiết thực.

DGRV tổ chức tập huấn kỹ năng tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX

DGRV tổ chức tập huấn kỹ năng tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX

Trên cơ sở đó, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được lựa chọn là 1 trong 4 tỉnh đối tác chính của Dự án được triển khai hỗ trợ toàn diện, Ngày 4/6/2018, DGRV và Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đã ký Biên bản ghi nhớ hỗ trợ trực tiếp, ưu tiên triển khai các hoạt động hợp tác, hỗ trợ trong giai đoạn 2018 – 2020 với những nội dung:
I. Mục tiêu chung của dự án:
1. DGRV hỗ trợ Liên minh HTX và các sở, ngành liên quan củng cố và nâng cao năng lực cho cán bộ nhằm cung cấp các hoạt động tư vấn và đào tạo/tập huấn định hướng theo thành viên nhằm đáp ứng nhu cầu của các HTX và các tổ hợp tác cơ sở. Trong giai đoạn hợp tác này, DGRV chuyển giao kiến thức và bí quyết chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ để:
- Cung cấp các dịch vụ tư vấn dựa trên nhu cầu của thành viên.
- Thiết kế các nội dung đào tạo/tập huấn mang tính thực tiễn.
- Định hướng chiến lược hoạt động.
2. DGRV hỗ trợ nhằm nâng cao nhận thức về mô hình HTX hiện đại mà theo đó mỗi HTX được coi là doanh nghiệp hoạt động có lãi và cạnh tranh gắn với các trách nhiệm về mặt kinh tế, xã hội và văn hóa với các thành viên của mình.
II. Phạm vi hợp tác và các hoạt động chung:
1. DGRV hỗ trợ nâng cao năng lực và chuyên môn cho cán bộ của Liên minh HTX nhằm cung cấp cho các HTX/QTD cơ sở các dịch vụ tư vấn và đào tạo chất lượng cao liên quan đến các chủ đề: phát triển cơ cấu tổ chức, nguyên tắc, bản chất và các mô hình kinh doanh, xây dựng chuỗi giá trị và quản lí tài chính.
2. DGRV hỗ trợ Liên minh HTX tỉnh tổ chức các hội thảo, tọa đàm và các khóa tập huấn cho các HTX/QTD cơ sở về các nội dung như các nguyên tắc HTX, các mô hình SXKD cho HTX, quản trị HTX, điều hành hoạt động SXKD, quản lí sự thay đổi, chiến lược phát triển kinh doanh, xây dựng các kế hoạch cấp chiến lược và các kế hoạch triển khai, tổ chức HTX, quản lí hiệu quả hoạt động về mặt kinh tế và tài chính, xây dựng kế hoạch marketing, phát triển các chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp, quản lí hoạt động kế toán tài chính, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, tài chính vi mô, quản trị tín dụng và quy trình tín dụng và kiểm toán HTX.
3. DGRV triển khai các khóa tập huấn cho đội ngũ cán bộ về các nội dung liên quan đến các nguyên tắc của HTX, các mô hình SXKD của HTX, phân tích chuỗi giá trị hàng nông sản, xây dựng kế hoạch marketing và quản lí hoạt động kế toán tài chính của HTX. Cán bộ của Liên minh HTX tỉnh và các sở, ngành sẽ triển khai hoạt động tập huấn và tư vấn về các nội dung trên nhằm nâng cao năng lực và chuyên môn cho đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của các HTX cơ sở với sự hỗ trợ từ các cán bộ tư vấn của DGRV.
4. DGRV hỗ trợ về mặt chuyên môn để Liên minh HTX tỉnh xây dựng thí điểm HTX (HTX điển hình) liên quan đến các nội dung các yêu cầu để tham gia HTX, quản trị HTX, năng lực quản lí vận hành, cơ cấu tổ chức HTX, quản lí kế toán tài chính, kiểm soát nội bộ, quản lí rủi ro, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng danh mục sản phẩm / dịch vụ.
5. DGRV triển khai các khóa tập huấn cho đội ngũ cán bộ nhằm củng cố khả năng nhân rộng mô hình của các cán bộ này với tư cách là trợ giảng, người hướng dẫn, người tư vấn, người đào tạo hay người giới thiệu về các công cụ đào tạo mà DGRV đã xây dựng sang các tỉnh bạn. Và ngược lại, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên chia sẻ với DGRV các phản hồi về quá trình triển khai áp dụng các công cụ đó dưới góc độ của Liên minh và của các HTX cơ sở để DGRV tiếp tục hoàn thiện.
6. DGRV hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ tiếp cận với hoạt động Đào tạo theo Khung chương trình. Các cán bộ của Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên có thể triển khai hoạt động đào tạo trên lớp cho các HTX thành viên tại Thái Nguyên với các nội dung được đào tạo bằng công nghệ trực tuyến của Hệ thống Đào tạo theo Khung chương trình.
7. DGRV hỗ trợ cho cán bộ của tham gia các chuyến thăm quan khảo sát nhằm trao đổi kinh nghiệm về các mô hình HTX thành công.
8. DGRV hỗ trợ Liên minh HTX tỉnh tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của thành viên và cộng đồng về mô hình HTX kiểu mới, đặc biệt gắn với phát triển chuỗi giá trị bền vững, phổ biến các quy tắc của HTX và sự cần thiết của hoạt động giám sát, của hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán HTX. Theo đó, Liên minh HTX hỗ trợ các HTX thành viên tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm hàng hóa chủ lực, qui mô lớn gắn với chuỗi giá trị bền vững
9. DGRV khuyến khích Liên minh HTX tỉnh trao đổi kinh nghiệm phát triển phong trào HTX trong nội bộ mạng lưới HTX tại Thái Nguyên và với hệ thống HTX tại Việt Nam.
10. Liên minh HTX tỉnh sẽ hỗ trợ các hoạt động chung bằng việc phân công cán bộ, bố trí cơ sở vật chất và hạ tầng trang thiết bị phù hợp với từng cá nhân, tầm quan trọng và ngân sách đối ứng.
III. Phạm vi, nội dung, hoạt động và mục tiêu hợp tác cụ thể:
1. Phạm vi và nội dung hợp tác
Đội ngũ cán bộ của Liên minh HTX tỉnh và các sở, ngành liên quan được đào tạo để trở thành các cán bộ tư vấn giàu kinh nghiệm về các nội dung sau:
- Xây dựng và quản lí bộ máy tổ chức
- Nguyên tắc, bản chất và mô hình kinh doanh
- Chuỗi giá trị hàng nông sản
- Kế toán và kiểm toán HTX
- Quản lí tín dụng và tiền gửi tại QTDND
2. Kết quả hợp tác: Các cán bộ tham gia tập huấn được đào tạo để có thể triển khai được các nghiệp vụ chuyên môn nêu trên đến với các HTX/QTD cơ sở.
3. Các mục tiêu định lượng: Có ít nhất (thí điểm) 5 HTX và/hoặc QTDND là thành viên của LM HTX Thái Nguyên thu nhận được các lợi ích quan trọng từ các hoạt động của dự án và tăng khả năng cạnh tranh của HTX.
4. Các mục tiêu định tính: Các HTX/QTD được lựa chọn tham gia vào dự án (ít nhất 5 HTX/QTD) triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên:
- Áp dụng các nguyên tắc kế toán đáp ứng các quy định của pháp luật và sử dụng chương trình phần mềm kế toán thống nhất và đáng tin cậy
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp và linh hoạt (xây dựng kế hoạch chiến lược và kế hoạch triển khai)
- Hệ thống Kiểm soát Nội bộ hiệu quả
- Ban Điều hành và Ban Lãnh đạo được đào tạo để có thể đọc hiểu đầy đủ các chỉ số tài chính cốt yếu của HTX. 
Tác giả bài viết: Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Thường trực LMHTX tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

 I. CHỨC NĂNG       1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên. 2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng các...

Đặc sản Thái Nguyên