Kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên sau 5 năm thực hiện quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng chính phủ

Đăng lúc: Thứ năm - 27/06/2019 16:25 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Kinh tế tập thể nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là thành phần kinh tế luôn được Đảng Nhà nước quan tâm phát triển.

Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu  tại Hội nghị đóng góp ý kiến vào Đề án phát triển kinh tế  tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020 (Ngày 13/10/2016)

Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị đóng góp ý kiến vào Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020 (Ngày 13/10/2016)

Sau khi Quyết định số 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, các Bộ, ngành và tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hợp tác xã. Điều này đã tác động tích cực vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường tính tự chủ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của hợp tác xã, nâng cao hơn nữa vai trò của hợp tác xã đối với sự phát triển, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.
Năm 2017, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua chủ trương và UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017- 2020. Trong đó các nội dung trong Quyết định 2261/ QĐ-TTg đã được cụ thể hóa trong đề án; cùng với đó là là văn bản chỉ đạo phát triển HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các làng nghề trên địa bàn tỉnh.
 Với vai trò là cơ quan thường trực đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện thực hiện đề án với nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích kinh tế tập thể, HTX phát triển như: Hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ thành lập mới HTX, Liên hiệp HTX; hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực tham gia quản lý HTX, Liên hiệp HTX,  hỗ trợ tín dụng, ưu tiên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng và các chương trình kinh tế xã hội,…khuyến khích khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển. Do đó, đến nay trên địa bàn tỉnh có 476 HTX, 01 LHHTX với trên 41.500 thành viên và người lao động; hầu hết các đơn vị đều hoạt động phù hợp với quy định của Luật HTX năm 2012. Doanh thu của các HTX đạt trên 3.000 tỉ đồng. Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động tăng 1,4 lần so với năm 2014. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh nhìn chung đạt hiệu quả tốt. Nhiều đơn vị năng động trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động đã góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.
Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể theo chủ trường của Đảng và chính sách phát luật của Nhà nước.  Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 700 HTX, trong đó có trên 400 HTX nông nghiệp; 03 LHHTX, trong đó: 02 LHHTX nông nghiệp, 01 LHHTX thương mại; với trên 62.000 người; thu nhập bình quân của thành viên và người lao động đến năm 2025 trong THT, HTX tăng từ 1,5 đến 2 lần so với năm 2020./.
Tác giả bài viết: Phạm Minh Khôi
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức cơ quan văn phòng Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đại biểu thành viên: Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, gồm đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần, do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường của Liên minh Hợp tác xã được tổ...

Đặc sản Thái Nguyên