Kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên

Đăng lúc: Thứ năm - 01/10/2015 14:17 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Đại hội Công đoàn Liên minh HTX khóa III, nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã đề ra mục tiêu hoạt động cho cả nhiệm kỳ “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, tạo việc làm, nâng cao đời sống CNVCLĐ. Xây dựng công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước, góp phần xây dựng kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên phát triển bền vững”.

Để đạt được các mục tiêu, trong quá trình thực hiện, Công đoàn Liên minh HTX luôn đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, vận dụng sáng tạo các chương trình, gắn với điều kiện cụ thể của ngành và của cơ sở để thực hiện tốt các chỉ tiêu. Từ việc hướng dẫn các CĐCS phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thông qua việc tổ chức hội nghị người lao động; thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể trong đó có các điều khoản có lợi cho người lao động, tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người lao động tại nơi làm việc nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các đơn vị. Khi có tranh chấp lao động xảy ra, Công đoàn Liên minh HTX đã kịp thời phối hợp với lãnh đạo đơn vị và công đoàn cơ sở để giải quyết dứt điểm, không để tình trạng mất đoàn kết nội bộ, hoặc khiếu kiện vượt cấp. Từ năm 2013 đến nay, Công đoàn Liên minh HTX đã đứng ra làm chủ dự án cho 19 lượt CNLĐ vay vốn, với số tiền 350 triệu đồng từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm để  tăng gia, chăn nuôi, cải thiện cuộc sống. Số vốn vay được CNLĐ sự dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Vận động CNLĐ tích cực hương ứng các cuộc thi do Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên phát động; hướng dẫn các đơn vị đăng ký tham gia xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phòng chống TNXH, phòng chống HIV/AISD, phòng chống tác hại thuốc lá, an toàn giao thông đến CNVCLĐ. Trong 3 năm, Công đoàn Liên minh HTX đã tổ chức 6 Hội nghị cho gần 500 lượt các đồng chí là lãnh đạo đơn vị, cán bộ công đoàn để tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của mới của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn các cấp đến CNLĐ; phối hợp với lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Đặc biệt năm 2014 đã phối hợp tổ chức tốt Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến. Hướng dẫn chỉ đạo các CĐCS tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ; vận động CNLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác phát triển đoàn viên xây dựng CĐCS được Công đoàn Liên minh HTX đặc biệt coi trọng. Từ năm 2013 đến nay đã kết nạp 138 đoàn viên, thành lập mới 8 CĐCS (kế hoạch của nhiệm kỳ là phát triển 200 đoàn viên, 10 CĐCS).
Là một ngành có tỷ lệ lao động nữ không đông nhưng trong những năm qua công đoàn Liên minh HTX luôn quan tâm đến hoạt động công tác nữ công. Ba năm qua đã có trên 30 lượt đơn vị tổ chức các hoạt động cho chị em phụ nữ nhân các ngày 8/3, 20/10. Công đoàn Liên minh HTX tổ chức 02 Hội nghị tập huấn công tác nữ công và hội nghị tập huấn Luật BHXH sửa đổi bổ sung năm 2014 trong đó có các quy định về chế độ chính sách mới đối với lao động nữ cho trên 100 lượt cán bộ công đoàn. Hàng năm tổ chức khen thưởng động viên các gia đình có con ngoan, học giỏi đạt giải trong kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Từ năm 2013 đến nay đã khen thưởng cho 6 gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2007- 2012 và 21 lượt gia đình có con ngoan, học giỏi đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, Quốc gia.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Công đoàn Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động đưa tổ chức công đoàn hoạt động ngày càng nề nếp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của từng đơn vị, góp phần hoàn thành mục tiêu của Đại hội công đoàn Liên minh HTX tỉnh Thái nguyên khóa III, nhiệm kỳ 2013 – 2018 đề ra. 
Tác giả bài viết: Phạm Thị Lan-Chủ tịch Công đoàn LMHTXTN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

 I. CHỨC NĂNG       1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên. 2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng các...

Đặc sản Thái Nguyên