Hoạt động của công đoàn Liên minh HTX tỉnh đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên

Đăng lúc: Thứ hai - 21/03/2016 09:23 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Năm 2015, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt khá cao so với kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu quan trọng như: Giá trị xuất khẩu, thu ngân sách, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động …đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch; công tác an sinh xã hội, đời sống dân cư được quan tâm. Trong thành tích chung đó đã có sự đóng góp tích cực của cán bộ, đoàn viên CNLĐ trong các đơn vị thuộc công đoàn Liên minh HTX tỉnh.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh năm 2015

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh năm 2015

Công đoàn Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên trong việc triển khai, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong ngành, và được CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng. Thông qua các phong trào thi đua đã khơi dậy lòng nhiệt tình, trí sáng tạo của CNVC,LĐ trong việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đơn vị, góp phần quan trọng vào sự tồn tại và phát triển bền vững của mỗi đơn vị và của kinh tế tập thể tỉnh thái nguyên trong năm qua. Đặc biệt đã phối hợp với Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên. Hoạt động này không chỉ có tác dụng động viên, khích lệ các điển hình tiên tiến, mà thông qua hội nghị còn có tác dụng thiết thực giúp các đơn vị trong ngành nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng và việc tổ chức tốt các phong trào thi đua trong đơn vị sẽ có tác dụng tích cực đưa đơn vị, doanh nghiệp, HTX phát triển bền vững.
Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện thông qua việc tổ chức tốt Hội nghị người lao động và Hội nghị đối thoại trực tiếp với người lao động tại đơn vị, góp phần tích cực trong việc xây dựng một mối quan hệ lao động hài hòa ổn định trong các đơn vị. Làm tốt việc động viên, thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hoặc ốm đau, hoạn nạn. Vận động CNLĐ tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.
Công tác tuyên truyền giáo dục thường xuyên được quan tâm, trong năm Công đoàn Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn về những điểm mới của Luật BHXH sửa đổi bổ sung năm 2014 và nghiệp vụ công tác công đoàn, Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho các đối tượng là Giám đốc, chủ tịch công đoàn, kế toán và UBKT của các CĐCS; giúp cho cán bộ quản lý các HTX, doanh nghiệp thành viên Liên minh HTX tỉnh và cán bộ công đoàn và CNVCLĐ trong ngành kịp thời nắm bắt và chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp và người lao động.
Vận động CNLĐ tích cực tham gia cuộc thi An toàn giao thông; triển khai cuộc thi “ATVSV giỏi” trong CNVCLĐ bằng hình thức thi viết và thành lập đội tuyển tham gia Hội thi “ATVSV trong CNVCLĐ” hình thức sân khấu do Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức. Qua đó giúp các cán bộ ATVSV, người sử dụng lao động, người lao động trong ngành nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác ATVSLĐ, xây dựng đơn vị phát triển bền vững. Công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong năm 2015 đạt chỉ tiêu kế hoạch.
Kết quả: Năm 2015, đã có 04 tập thể và 07 cá nhân thuộc Công đoàn Liên minh HTX tỉnh có thành tích xuất sắc được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; 15 tập thể, 36 cá nhân được Công đoàn Liên minh tặng Giấy khen. Tại Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2015 có 11 cá nhân được Công đoàn Liên minh HTX tỉnh tặng Giấy khen.
Tóm lại, năm 2015 Công đoàn Liên minh HTX đã thực hiện tốt các chương trình công tác đã đề ra, trong hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của ngành qua đó chất lượng hoạt động của các CĐCS và Công đoàn ngành ngày càng đi vào nề nếp, góp phần tích cực xây dựng kinh tế tập thể tỉnh Thái nguyên phát triển.
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được năm 2015, bước sang năm 2016 những nhiệm vụ chủ yếu của công đoàn các cấp trong ngành sẽ là:
Một là: Triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các chính sách, chế độ mới của Đảng và Nhà nước đến CB, thành viên và người lao động.
Hai là: Tuyên truyền vận động CNVCLĐ tích cực tham gia bầu cử đại biểu HĐND các cấp; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
 Ba là: Nắm bắt kịp thời tình hình đời sống, lao động, việc làm và việc thực hiện các chế độ chính sách các đơn vị đối với CB, thành viên và người lao động trong các đơn vị để kịp thời tham gia với lãnh đạo quan tâm chăm lo cho công nhân lao động.
Bốn là: Tiếp tục làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, quan tâm các tập thể và cá nhân có nhiều sáng kiến sáng tạo, để xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến.
 Năm là: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cuộc vận động Công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy cho người lao động”, thực hiện tốt việc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo quy định.
 Sáu là: Tổ chức các hoạt động nhân “Tháng công nhân” gắn với hoạt động xã hội, từ thiện.
Bảy là: Tuyên truyền phát triển Đoàn viên, thành lập mới 03 CĐCS. Đẩy mạnh hoạt động công tác nữ công. Làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
 
Tác giả bài viết: Phạm Thị Lan - Chủ tịch Công đoàn LMHTX TN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Giới thiệu về Liên minh hợp tác xã Thái Nguyên

1. Tôn chỉ, mục đích: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên là tổ chức đại diện cho Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã và các thành viên khác tự nguyện tham gia, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức thành viên, có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển...

Đặc sản Thái Nguyên