ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CĐCS TẠI CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN LIÊN MINH HTX TỈNH THÁI NGUYÊN

Đăng lúc: Thứ ba - 22/01/2019 08:23 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, công đoàn Việt Nam có vai trò ngày càng quan trọng.

Công đoàn Liên minh HTX tỉnh công bố Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS thành viên Quỹ tín dụng nhân dân Tân Cương

Công đoàn Liên minh HTX tỉnh công bố Quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS thành viên Quỹ tín dụng nhân dân Tân Cương

Tại Nghị định 191/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn thì đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở. Đây là điều kiện thuận lợi để công đoàn tập hợp, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động trong tỉnh lớn mạnh, song cũng có nhiều khó khăn, thách thức đối với tổ chức công đoàn.
Thực tế cho thấy, sự phát triển của các HTX, công ty, doanh nghiệp (gọi chung là Doanh nghiêp) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và khu vực kinh tế tập thể nói riêng, những năm qua đã thu hút một lực lượng lao động lớn, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 462 HTX với gần 41.500 thành viên và người lao động, là khu vực tiềm năng để phát triển thành viên công đoàn. Đối với Công đoàn cơ sở Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên hiện có 42 Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc, trong đó: 01 Công đoàn cơ sở thành viên là Hành chính sự nghiệp; 05 Công đoàn cơ sở thành viên là Công ty; 36 Công đoàn cơ sở thành viên là HTX với hơn 1.200 công nhân viên chức lao động và gần 1.000 đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt chiếm gần 10% trên tổng số thành viên thuộc Liên minh HTX toàn tỉnh.
Tuy nhiên, số doanh nghiệp được thành lập đi vào hoạt động chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, sử dụng ít lao động, công nghệ sản xuất còn lạc hậu, chủ yếu là lao động thủ công nên năng lực sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp chưa đảm bảo việc làm cho người lao động, số lao động ký hợp đồng mùa vụ còn khá phổ biến; việc chấp hành pháp luật lao động và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động ở một số doanh nghiệp còn chưa nghiêm, có nơi chủ doanh nghiệp còn tìm lý do để trì hoãn, tránh né việc thành lập Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một bộ phận công nhân lao động hiểu biết về pháp luật lao động còn hạn chế, trình độ chuyên môn, tay nghề còn thấp; ý thức chấp hành nội quy, quy chế của doanh nghiệp ở một bộ phận công nhân lao động chưa nghiêm túc, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Xác định được những khó khăn, thách thức đó, cùng với việc thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2018 – 2023 của Ban Chấp hành Công đoàn Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Liên minh HTX tỉnh Thái nguyên lần thứ IV, Ban Chấp hành Công đoàn Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng “Chương trình Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở thành viên và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở thành viên” trong các đơn vị thành viên thuộc Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2018-2023 phát triển mới 15 công đoàn cơ sở thành viên và 500 đoàn viên. Để công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở thành viên trong các đơn vị là thành viên của Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đạt được kết quả tốt, Ban Chấp hành Công đoàn Liên minh HTX tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở thành viên, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình tổ chức hoạt động và là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn. Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động nhằm thu hút đông đảo công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn, tích cực tuyên truyền, vận động đối với giám đốc, người lao động ở các đơn vị doanh nghiệp thấy được lợi ích và sự cần thiết phải thành lập công đoàn cơ sở thành viên và trách nhiệm trong việc tạo điều kiện để thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 Vì vậy, từ đầu năm đến nay, Công đoàn Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên kết nạp được 03 công đoàn cơ sở thành viên với gần 100 đoàn viên công đoàn. Phấn đấu trong thời gian tới, Công đoàn Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền để người lao động và người sử dụng lao động dễ hiểu và tiếp nhận thông tin để từ đó tích cực tham gia tổ chức công đoàn./.
Tác giả bài viết: Ngô Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn LMHTX tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức cơ quan văn phòng Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đại biểu thành viên: Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, gồm đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần, do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường của Liên minh Hợp tác xã được tổ...

Đặc sản Thái Nguyên