Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động chủ yếu của Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2013 - 2018

Đăng lúc: Thứ năm - 13/12/2018 08:23 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỆM KỲ 2013-2018:
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội IV, nhiệm kỳ 2013-2018 đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, cụ thể như sau:

Đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt

Đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt

1.1. Về chỉ tiêu thành lập mới các HTX, THT:
Đã có 208 HTX được thành lập mới (tăng 73% so với mục tiêu) và 606 Tổ hợp tác được thành lập mới (tăng gấp 3,5 lần so với mục tiêu), do đó, nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 470 HTX và 7.250 tổ hợp tác với trên 200.000 thành viên và người lao động đang hoạt động trên các lĩnh vực.
1.2. Về chỉ tiêu xây dựng mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến gắn với chuỗi giá sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương:
- Đến nay, toàn tỉnh có trên 80% số HTX hoạt động hiệu quả về kinh tế và xã hội, trong đó có 59 HTX tiêu biểu trong các ngành nghề, lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thương mại dịch vụ, xây dựng, vệ sinh môi trường và Quỹ tín dụng nhân dân. Cụ thể, thành phố Thái Nguyên: 12 mô hình; Thị xã Phổ Yên: 8 mô hình; Huyện Phú Lương: 6 mô hình; Huyện Võ Nhai: 6 mô hình; Huyện Đồng Hỷ: 6 mô hình; Huyện Đại Từ: 10 mô hình; Huyện Phú Bình: 7 mô hình. Huyện Định Hóa 3 mô hình và thành phố Sông Công: 01 mô hình. Các HTX tiêu biểu rất tích cực trong huy động nguồn lực để đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động.
- Thực hiện Đề án về xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn, có thương hiệu mạnh và sức lan tỏa, đến nay, toàn tỉnh đã có trên 40 HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm chè, 18 HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi gà đồi, dê, thỏ, lợn... 15 HTX tham gia các chuỗi sản phẩm trồng trọt, chế biến nông sản khác như: miến, mỳ gạo, rau củ quả, nấm... Các HTX đều là các hạt nhân nòng cốt trong các làng nghề và đặc sản vùng miền.
1.3. Thu nhập của thành viên và người lao động các HTX:
Trong lĩnh vực nông nghiệp đạt từ 2 đến 4,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 2,4 lần so với đầu nhiệm kỳ), trong đó có một số HTX tiêu biểu có thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng; lĩnh vực phi nông nghiệp đạt 3,5 đến 5 triệu đồng/người/tháng (tăng 2,5 lần so với đầu nhiệm kỳ), trong đó có một số HTX tiêu biểu có thu nhập từ 7 đến 8 triệu đồng/người/tháng.
1.4. Về tham gia xây dựng nông thôn mới:
Hoạt động của các HTX/THT đóng góp tích cực hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí số 13 là tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất, đó là xã nông thôn mới phải có HTX hoạt động hiệu quả. Đây là hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả nhất, phù hợp với xây dựng nông thôn mới, khơi dậy văn hóa nông thôn, tình làng nghĩa xóm, cùng nhau phát triển. Dự kiến hết năm 2018, toàn tỉnh có 79 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 145 HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả (vượt chỉ tiêu đề ra).
2. Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh:
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về phát triển kinh tế tập thể và ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 27/5/2013 thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.
- Tổng kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015” và xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, với các chính sách khuyến khích hỗ trợ HTX như: thành lập mới, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nguồn nhân lực trẻ làm việc trong HTX, tín dụng, xúc tiến thương mại, hỗ trợ kết cấu hạ tầng…; Ban hành Quy định về công tác thi đua, Khen thưởng trong lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Thái Nguyên”; Đồng thời thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực BCĐ phát triển kinh tế tập thể của tỉnh về công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành các Chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, HTX của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong khu vực kinh tế tập thể, HTX vào dịp kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11/4 hàng năm.
3. Triển khai thực hiện tốt Luật HTX năm 2012 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tổ chức 56 lớp tuyên truyền với gần 6.000 lượt người tham dự, xây dựng 106 chuyên mục, phóng sự truyền hình và 208 tin bài trên Báo Thái Nguyên, phát hành 18.000 cuốn Bản tin Kinh tế hợp tác giới thiệu, truyền thông về cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, những tấm gương cán bộ quản lý, thành viên, hợp tác xã tiêu biểu điển hình trong các lĩnh vực; tổ chức hội thảo, hội nghị tọa đàm về vai trò của HTX kiểu mới trong xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới,... Triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và các mô hình HTX kiểu mới hình thức thi viết với 13.000 bài dự thi từ các cấp, các ngành trong tỉnh. Kết quả, đã có 12 bài dự thi đạt giải cấp tỉnh, trong đó: có 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 6 giải khuyến khích. Đối với cuộc thi bằng hình thức thi viết trên báo chí và phản ánh phóng sự truyền hình, tỉnh Thái Nguyên có 03 tác phẩm đạt giải gồm: 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích toàn quốc. Đặc biệt, với hình thức thi sân khấu hóa, tác phẩm “Hương chè đất Thái”, được xây dựng từ mô hình HTX chè Tân Hương (thành phố Thái Nguyên) là HTX kiểu mới điển hình tiên tiến toàn quốc, Liên minh HTX tỉnh đã đạt giải đặc biệt xuất sắc của Cụm thi 8 tỉnh phía Bắc và giải C toàn quốc.
4. Liên minh HTX tỉnh chủ động ký kết chương trình phối hợp thực hiện với 14 cơ quan, ban, ngành của tỉnh để triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên.
5. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 3 hội thảo khoa học lớn với chủ đề “Nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè Thái Nguyên” tại 3 kỳ FESTIVAL Trà Thái Nguyên - Việt Nam diễn ra vào các năm 2011, 2013 và năm 2015, với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia về ngành chè và người trồng chè, đã đóng góp tích cực vào sự thành công của các kỳ lễ hội trà và góp phần đưa thương hiệu chè Thái Nguyên bay cao, bay xa. Từ đó, nâng cao giá trị chè Thái Nguyên, nâng cao thu nhập cho người lao động. Năm 2017, sản phẩm trà của HTX chè La Bằng và HTX chè Tuyết Hương được lựa chọn làm quà tặng đại biểu dự Hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng. Nhiều sản phẩm chè tiêu biểu của 20 HTX được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp vùng và cấp quốc gia.
6. Hoạt động hỗ trợ tín dụng đối với các HTX, Tổ hợp tác
Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên có tổng nguồn vốn 10 tỉ đồng năm 2013. Đến nay tăng lên gần 40 tỉ đồng, cùng với Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thuộc Liên minh HTX Việt Nam, vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và các Quỹ tín dụng nhân dân với nguồn vốn trên 200 tỉ đồng; vốn quỹ của Ngân hàng chính sách xã hội, vốn các Ngân hàng thương mại cùng với nguồn vốn huy động từ các HTX, các thành viên, đưa tổng vốn quỹ của các HTX, các đơn vị thành viên lên hơn 10.000 tỉ đồng.
7. Trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, với những nội dung đổi mới, phong phú, thiết thực phù hợp với nhu cầu của các HTX và đơn vị thành viên: Trong nhiệm kỳ, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức trên 44 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực cho gần 1.500 lượt cán bộ tham dự là thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, HTX của tỉnh, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán các HTX và đơn vị thành viên. Các khóa học được gắn lý thuyết với thực tiễn, trao đổi, học tập kinh nghiệm của các mô hình HTX tiêu biểu trong và ngoài tỉnh: mô hình về sản xuất rau an toàn công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Sơn La; mô hình chăn nuôi thủy sản công nghệ cao của Isarael tại tỉnh Hải Dương; mô hình Quỹ tín dụng nhân và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX hoạt động hiệu quả tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu và tỉnh Sơn La; mô hình HTX làng nghề tại tỉnh Bắc Ninh; mô hình HTX nông nghiệp hoạt động theo chuỗi giá trị tại tỉnh Bắc Giang; mô hình HTX du lịch cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình và Sơn La; mô hình HTX sản xuất chế biến dược liệu tại tỉnh Ninh Bình,… Thông qua đó, đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị ngày càng hiệu quả.
8. Về hoạt động xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu:
Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt công tác xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm cho các HTX và đơn vị thành viên tại thị trường trong và ngoài nước thông qua việc thành lập và hoạt động tự chủ của Trung tâm dịch vụ tư vấn hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Nguyên. Trong nhiệm kỳ qua, đã tổ chức được 15 đoàn tham gia chương trình xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế cho trên 500 lượt người là lãnh đạo các HTX, Tổ hợp tác điển hình tiên tiến, các doanh nghiệp thành viên giao thương tại Hội chợ thương mại Trung Quốc-ASEAN; hội chợ triển lãm tại Thái Lan, Cộng hòa Liên bang Nga, hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm các HTX và tham gia các Hội chợ thương mại tại các tỉnh, thành trong cả nước…Thông qua đó các đơn vị đã ký kết được nhiều hợp đồng kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.
9. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn Liên minh HTX Thái Nguyên và tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện của Liên minh HTX tỉnh.
Hiện nay, Công đoàn Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên có 41 tổ chức Công đoàn cơ sở HTX và công ty, doanh nghiệp thành viên với trên 3.500 đoàn viên công đoàn và công nhân lao động. Những HTX, doanh nghiệp thành viên có tổ chức công đoàn là những đơn vị hoạt động hiệu quả và phát huy tốt vai trò chăm lo cho người lao động; phát động và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động; tổ chức thăm hỏi và tặng trên 1.000 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, tết; vận động các đơn vị, các nhà hảo tâm và đoàn viên công đoàn cùng chung tay xây dựng “Nhà mái ấm công đoàn”,... Cùng với Liên minh HTX tỉnh tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Chương trình Hướng về biển đảo quê hương; thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường và tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, ủng hộ các quỹ từ thiện, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt… với số tiền gần 3 tỉ đồng.
10. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.
Với những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2013-2018, toàn Liên minh HTX tỉnh có 1.876 lượt tập thể và cá nhân tiêu biểu vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Trong đó có: 08 Huân chương Lao động; 07 Cờ thi đua của Chính phủ; 10 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 Cờ thi đua của UBND tỉnh; 08 Cờ thi đua của Liên minh HTX Việt Nam; 09 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và Chiến sỹ thi đua Liên minh HTX Việt Nam; 90 Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam, các Bộ, Ngành Trung ương; 221 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hợp tác xã Việt Nam”; 11 Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 39 Bằng khen của Tỉnh ủy, 214 Bằng khen của UBND tỉnh; 01 Cờ Thi đua và 68 Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh, 1.182 Giấy khen của Liên minh HTX tỉnh, Công đoàn Liên minh HTX tỉnh, các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn.
Đã có hàng trăm sáng kiến từ các cơ sở, trong đó có 26 sáng kiến, đề tài của công nhân lao động được các cấp, các ngành công nhận; 05 Giám đốc HTX được nhận giải thưởng Lương Định Của; 02 cá nhân là Giám đốc HTX chè Hảo Đạt và Giám đốc HTX chè Tân Hương đạt giải thưởng Sao Thần nông.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ NHIỆM KỲ 2018-2023
Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên, Liên minh HTX tỉnh đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu sau:
1. Phương hướng.
Tiếp tục phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng mà nòng cốt là các HTX hoạt động theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa gắn với phát triển làng nghề và du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Khuyến khích thành lập mới HTX, THT, Liên hiệp HTX trên các lĩnh vực phù hợp với điều kiện của địa phương như: kinh doanh dịch vụ tổng hợp, chăn nuôi gia súc gia cầm, chăn nuôi thủy sản, phát triển rừng bền vững kết hợp với trồng và chế biến chè, cây dược liệu,… gắn với xây dựng mô hình điểm hoạt động hiệu quả; phát huy vai trò, vị trí của khu vực kinh tế tập thể, HTX, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế; xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương.
2. Mục tiêu cụ thể.
2.1. Hàng năm thành lập mới 100 Tổ hợp tác và từ 30-35 HTX trở lên, trong đó có ít nhất 25 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp.
2.2. Xây dựng, phát triển và hoàn thiện mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến bền vững, hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh ở các địa phương trong tỉnh và cả nước.
2.3. Xây dựng từ 3 Liên hiệp Hợp tác xã trở lên trong các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, chế biến chè, rau, củ, quả, dược liệu, chăn nuôi gia súc gia cầm, thủy sản, phát triển rừng bền vững,… với phương thức tổ chức sản xuất kiểu mới theo hướng ứng dụng công nghệ cao, có thương hiệu mạnh.
2.4. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới đều có HTX hoạt động hiệu quả theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012 và có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.
2.5. Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động tăng từ 1,5 đến 2 lần so với nhiệm kỳ trước.
2.6. Đến năm 2023, số cán bộ quản lý HTX, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ có trình độ đại học đạt 25% trở lên; trình độ cao đẳng, trung cấp đạt 50% trở lên.
3. Một số giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2018-2023.
3.1. Tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 35-CT/TU ngày ngày 27/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; triển khai thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 32 của Quốc hội, phấn đấu đến năm 2020 cả nước có 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và Chương trình hành động của Liên minh HTX Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2016-2020.
3.2. Tiếp tục xây dựng hạt nhân HTX kiểu mới giữ vai trò liên kết các hộ thành viên để hình thành Tổ hợp tác và phát triển thành HTX khi có đủ điều kiện.
3.3. Tăng cường công tác tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả, bền vững.
3.4. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX như: Thành lập mới HTX; tín dụng; đất đai và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; ứng dụng khoa học công nghệ; giống cây con, chế biến sản phẩm và xúc tiến thương mại.
3.5. Chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các huyện/thành phố/thị xã triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích HTX phát triển.
3.6. Đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực của cơ quan Liên minh HTX tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
3.7. Đối với các HTX, Tổ hợp tác, đơn vị thành viên bám sát các chủ trương, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và đề án phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh liên doanh, liên kết, huy động các nguồn lực về vốn, khoa học công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý trong nước và quốc tế để mở rộng quy mô; đổi mới thiết bị công nghệ; phương thức sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, cải tiến bao bì, mẫu mã sản phẩm, cải tiến phương thức quản lý, phục vụ, tìm kiếm thị trường, nâng cao thu nhập của thành viên và người lao động.
3.8. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động nhằm tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế tập thể, HTX ở địa phương và cả nước.
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.
1. Đối với Liên minh HTX Việt Nam.
- Đề nghị Liên minh HTX Việt Nam cùng với các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện Thông báo số 276/TB-VPCP ngày 3/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX 63 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có nhiệm vụ: “... Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định trong Luật HTX, nghiên cứu, đề giải pháp khắc phục những bất cập trong các quy định tại Luật HTX năm 2012; tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực hiện vai trò nòng cốt phát triển kinh tế hợp tác, HTX; ổn định tổ chức bộ máy, cơ chế, chính sách tương đương như các Bộ, ngành kinh tế có liên quan...” và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm phát huy vai trò để xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.
- Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam quan tâm bổ sung về vốn tín dụng, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tìm kiếm thị trường trong nước và quốc tế, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm giúp Liên minh HTX các tỉnh, thành phố phát triển.
2. Đối với tỉnh Thái Nguyên.
- Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 27/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp đã nêu trong Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn tỉnh.
- Đề nghị các sở, ngành, các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quan tâm quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Thái Nguyên nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các HTX phát triển.
3. Đối với các tổ chức quốc tế:
Đề nghị tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo về đào tạo phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và thị trường tiêu thụ sản phẩm,... nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Thái Nguyên.
Với tinh thần “Đoàn kết, hợp tác, phát triển vì cộng đồng và an sinh xã hội”, toàn thể Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên quyết tâm vươn lên, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới để kinh tế tập thể, HTX tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển bền vững đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương./.
Tác giả bài viết: Ban biên tập
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

 I. CHỨC NĂNG       1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên. 2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng các...

Đặc sản Thái Nguyên