Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 4, khóa V họp phiên bất thường bầu Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2020

Đăng lúc: Thứ tư - 27/12/2017 09:09 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

Thực hiện Công văn số 4544-CV/VPTW ngày 08/8/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về công tác nhân sự Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2020, ngày 29/9/2017, Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 4, khóa V họp phiên bất thường để bầu Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2020, thay đồng chí Võ Kim Cự - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Hà Ban, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tung ương; đồng chí Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Kinh tế Tung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên  minh HTX Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ, ngành Trung ương và toàn thể các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa V.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu Liên minh HTX Việt Nam cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển mô hình HTX kiểu mới; chủ động phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh việc tham mưu hoàn thiện luật cũng như các cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012; chủ động đề xuất với Chính phủ về các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, HTX; đồng thời tăng cường phối hợp các bộ, ngành trung ương cụ thể hóa các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam theo tinh thần Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị; chủ động đề nghị với Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương sớm kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX.
Hội nghị đã nhất trí bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo vào Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2020 bắt đầu từ ngày 1/10/2017. Phát biểu trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao, sẽ cùng Đảng đoàn, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cả hệ thống liên minh đoàn kết, phát huy trí tuệ tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, phong cách và lề lối làm việc; kế thừa những thành quả và kinh nghiệm trong lịch sử phát triển Liên minh HTX Việt Nam, tiếp thu ý kiến của cán bộ và lãnh đạo qua các thời kỳ để chăm lo xây dựng Liên minh HTX Việt Nam ngày càng phát triển; huy động và tập trung mọi nguồn lực của hệ thống Liên minh HTX từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đưa khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX phát triển bền vững. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; sự đồng tâm, hiệp lực của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố cũng như sự nỗ lực cố gắng của thành viên và người lao động trong cả nước, góp phần thúc đẩy kinh tế hợp tác, HTX phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng trong giai đoạn tới./.
Tác giả bài viết: Lê Huy Nhỡn, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức cơ quan văn phòng Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đại biểu thành viên: Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, gồm đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần, do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường của Liên minh Hợp tác xã được tổ...

Đặc sản Thái Nguyên