BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ VŨ HỒNG BẮC - PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN MINH HTX TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2018-2023

Đăng lúc: Thứ năm - 13/12/2018 08:19 - Người đăng bài viết: Nguyễn Văn Dũng
 

- Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể Đại hội!

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Kính thưa quý vị đại biểu!
Với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, tỉnh Thái Nguyên đang có sự phát triển đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Thái Nguyên đã khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị qua từng năm; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, một số lĩnh vực có sự phát triển bứt phá; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch hằng năm; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, như:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 ước đạt 10,5%. Thu ngân sách năm 2018 ước đạt trên 14 nghìn tỷ đồng và đang nỗ lực tự cân đối thu - chi ngân sách trước năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 ước đạt 661 nghìn tỷ đồng; giá trị xuất khẩu ước đạt trên 25 tỷ USD.
- Môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch, các chỉ số PCI, Par Index, PAPI, SIPAS của tỉnh đều có thứ hạng cao trong cả nước, qua đó đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6.462 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 80 nghìn tỷ đồng; 133 dự án FDI còn hiệu lực, với vốn đăng ký gần 7,3 tỷ USD. Từ khi tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư (tháng 7/2018) đến nay đã thu hút được 61 dự án của 42 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký khoảng 96 nghìn tỷ đồng, tương đương trên 4 tỷ USD. Trong những thành tích chung đó, có sự đóng góp tích cực của khu vực kinh tế tập thể của tỉnh.
Thưa Đại hội!
Phát triển kinh tế tập thể luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền quan tâm, tạo ðiều kiện; tỉnh đã cụ thể hóa chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước bằng các Chỉ thị, Kế hoạch, Nghị quyết, như Chỉ thị số 35 năm 2013; Kế hoạch, Đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016-2020. Tỉnh Thái Nguyên luôn khẳng định, phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế tập thể.
Với sự quyết tâm của Ban Chấp hành và toàn thể hội viên trong nhiệm kỳ 2013-2018, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao như trong Báo cáo đã được Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội. Việc phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã đã thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên phát triển. Các hợp tác xã, tổ hợp tác đã hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, xây dựng NTM, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhất là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.
Với những kết quả đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Liên minh HTX tỉnh nói chung, trong đó có các HTX, tổ hợp tác, cũng như từng thành viên trong HTX, tổ hợp tác nói riêng.
Thưa Đại hội!
Quá trình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam. Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Liên minh HTX Việt Nam đã giúp phát triển tốt khu vực kinh tế tập thể nói riêng và sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên nói chung. Tôi đề nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh cần tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Liên Minh HTX Việt Nam, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thúc đẩy kinh tế tập thể của tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Mong rằng trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Liên minh HTX Việt Nam, cũng như của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, để góp phần vào việc phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phương hướng, mục tiêu mà Đại hội lần thứ V Liên minh HTX đề ra, bên cạnh những giải pháp đã được nêu trong Báo cáo chính trị, tôi đề nghị các đồng chí cần tập trung vào một số nội dung sau:
Một là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể.
Hai là: Liên minh HTX tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, thúc đẩy HTX phát triển ổn định, bền vững; phát triển đa dạng các HTX trên các ngành, lĩnh vực, nhất là các HTX trong nông nghiệp, nông thôn; các HTX gắn với phát triển làng nghề và du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; các HTX lao động, sản xuất trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Ba là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nêu gương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản lý, điều hành; phối hợp tốt với các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.
Tôi cũng đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh cần tăng cường quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các HTX hoạt động hiệu quả; mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết giữa khu vực kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác, góp phần huy động thêm các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế hiện nay.
Thưa toàn thể Đại hội!
Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, trách nhiệm của mình, các thành viên Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục vươn lên, không ngừng đổi mới và phát triển, có những đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.
Một lần nữa, thay mặt Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên lần thứ V thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn./.
Tác giả bài viết: Ban biên tập
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức cơ quan văn phòng Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đại biểu thành viên: Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, gồm đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần, do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường của Liên minh Hợp tác xã được tổ...

Đặc sản Thái Nguyên