Thông tin chính sách mới

Thông tin chính sách mới

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019

Thông tin chính sách mới

Thông tin chính sách mới

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019

Thông tin chính sách mới

Thông tin chính sách mới

Một số thông tin có hiệu lực từ tháng 7&8/2018

06 loại kết cấu hạ tầng của HTX nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư

06 loại kết cấu hạ tầng của HTX nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư

Từ ngày 25/7/2016, Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Nghị định 193/2013/NĐ-CP

Ngày 21 tháng 11 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HTX năm 2012

Luật Hợp tác xã năm 2012

Luật Hợp tác xã năm 2012

Ngày 20/11/2012, Quốc hội đã ban hành Luật Hợp tác xã năm 2012, thay thế Luật Hợp tác xã năm 2003.

Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề án nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, đúng bản chất các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là hợp tác xã nông nghiệp; giúp hộ nông dân khắc phục cơ bản thua thiệt của nông dân trên thị trường, gia tăng lợi ích cho số đông nông dân thông qua liên kết hữu cơ trong chuỗi giá trị nông sản nhằm tăng cường sức mạnh tập thể của các thành viên, từ đó cải thiện đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao tinh thần hợp tác của cộng đồng lớn thành viên nông dân và dân cư địa phương.

Bỏ con dấu doanh nghiệp, Việt Nam có thể vượt 70 bậc trên bảng xếp hạng của WB về năng lực cạnh tranh

Chính thức bỏ con dấu doanh nghiệp từ 1/7/2015

Sau khi 85,51% đại biểu Quốc hội ấn nút thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), các doanh nghiệp được quyết định sử dụng hoặc không sử dụng con dấu. Nếu sử dụng, doanh nghiệp được tự quyết định hình thức, nội dung con dấu.

Quy định sử dụng quỹ phát triển kh&cn của doanh nghiệp

Quy định sử dụng quỹ phát triển kh&cn của doanh nghiệp

Ngày 25/06/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của doanh nghiệp.

 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

 I. CHỨC NĂNG       1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên. 2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng các...

Đặc sản Thái Nguyên