Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua

Đăng lúc: Thứ hai - 15/06/2015 09:21 - Người đăng bài viết: Liên minh HTX Thái Nguyên
 

Công điện khẩn về việc phòng ngừa, ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan; triển khai thực hiện Nghị quyết số 932 của UBTV Quốc hội về việc thành lập thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công; công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng...là những văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật tuần quan

* Ngày 08-6, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh đã ban hành Công điện khẩn số 107/CĐ-BCH về việc phòng ngừa, ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan.
Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố, thị xã và các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và các doanh nghiệp trong tỉnh triển khai các nội dung sau:
Tổ chức theo dõi, cập nhật liên tục tình hình nắng nóng, hạn hán và các diễn biến bất thường khác của thời tiết để chủ động có kế hoạch phòng ngừa, ứng phó phù hợp với thực tế sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong địa bàn.
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, nhất là công tác phòng chống cháy rừng, cháy nổ, sử dụng tiết kiệm điện, nước; phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trong tình hình nắng nóng, khô hạn và thiếu nước kéo dài.
Tăng cường kiểm tra, đánh giá nguồn nước, quản lý chặt chẽ nguồn nước hiện có trong hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn để điều phối hợp lý, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân và phục vụ các hoạt động sản xuất.
Nắng nóng có thể kéo dài kèm theo những hình thái thời tiết cực đoan như: Mưa giông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cần cảnh báo để nhân dân biết, có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Các cấp chính quyền địa phương triển khai kịp thời các phương án ứng phó khi có sự cố xảy ra.
Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (qua số điện thoại 02803.855.704).
* Ngày 11-6, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1482/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Thực hiện Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Phổ Yên và 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên để thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công và thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; Công văn số 1052-CV/TU ngày 10/6/2015 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh đề nghị cấp uỷ, chính quyền huyện Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công; các sở, ban, ngành của tỉnh triển khai thực hiện các công việc sau:
Thành uỷ Thái Nguyên, Thị ủy Sông Công chỉ đạo các ban đảng và các đoàn thể phối hợp với Đảng ủy, các đoàn thể xã Lương Sơn tổng hợp số liệu quản lý thuộc trách nhiệm của khối đảng - đoàn thể để tiến hành bàn giao về thị xã Sông Công quản lý. Huyện uỷ Phổ Yên chỉ đạo Đảng ủy xã Đồng Tiến và thị trấn Ba Hàng tổng hợp số liệu quản lý thuộc trách nhiệm của khối đảng - đoàn thể của 8 xóm thuộc xã Đồng Tiến bàn giao về thị trấn Ba Hàng quản lý.
Thường trực HĐND thị xã Sông Công và Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên thực hiện việc bàn giao các nội dung quản lý liên quan đến hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND xã Lương Sơn về thị xã Sông Công. Thường trực HĐND huyện Phổ Yên chỉ đạo HĐND xã Đồng Tiến bàn giao số đại biểu HĐND (cư trú tại 8 xóm chuyển giao về Ba Hàng) về thị trấn Ba Hàng.
UBND thị xã Sông Công, UBND thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã Lương Sơn tổng hợp các số liệu, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quản lý nhà nước trên địa bàn xã Lương Sơn để bàn giao về thị xã Sông Công quản lý. UBND huyện Phổ Yên chỉ đạo UBND xã Đồng Tiến và UBND thị trấn Ba Hàng tổng hợp các số liệu, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quản lý nhà nước trên địa bàn 8 xóm để bàn giao về thị trấn Ba Hàng quản lý. Thời gian tổ chức hội nghị bàn giao trong tháng 6 năm 2015.
UBND thị xã Sông Công và UBND huyện Phổ Yên tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Thời gian tổ chức trong tháng 7 năm 2015.
* Ngày 09-6, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND về việc Công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nội dung quyết định như sau:
Các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức: Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT), Hợp đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP) do cơ quan quản lý nhà nước quản lý phải áp dụng Đơn giá nhân công ban hành kèm theo Quyết định này để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định.
Đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh đã sử dụng các bộ Đơn giá xây dựng cơ bản cũ thì được thực hiện việc điều chỉnh đơn giá nhân công, như sau: Đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê duyệt trước ngày 15/5/2015 nhưng chưa đã ký hợp đồng xây dựng thì được thực hiện việc điều chỉnh chi phí nhân công theo bảng đơn giá nhân công kèm theo Quyết định này. Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước ngày 15/5/2015 thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.
* Ngày 08-6, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1430/UBND-KTN về việc rà soát xã, xóm hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015.
Phạm vi rà soát: 82 xã hưởng Chương trình 135 địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015. 598 xóm, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015.
Đối với các xã hưởng Chương trình 135 và xã có xóm đặc biệt khó khăn hưởng Chương trình 135: căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh, UBND huyện, UBND các xã rà soát, tổng hợp số liệu thông qua thường trực 03 bên (Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã) có biên bản và văn bản báo báo kết quả rà soát kèm biểu tổng hợp gửi UBND huyện.
Đối với các huyện, thị xã: Phổ biến, quán triệt nội dung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh tới các xã hưởng Chương trình 135 trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn các xã rà soát, thống kê số liệu đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy trình, dân chủ, công khai; tổ chức họp thống nhất kết quả rà soát xã, thôn bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015 báo cáo UBND tỉnh.
Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các huyện, thị xã rà soát các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả rà soát gửi Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh theo đúng nội dung, thời gian yêu cầu.
* Liên quan đến lĩnh vực giao thông, trong ngày 09-6, UBND tỉnh đã ban hành 04 văn bản chỉ đạo điều hành sau:
 Công văn số 1460 /UBND-KTN giao Sở Giao thông vận tải triển khai xử lý triệt để các cống chui dân sinh trên tuyến Quốc lộ 3 mới thuộc phạm vi khu công nghiệp Yên Bình phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực và người lao động làm việc trong khu công nghiệp Yên Bình I.
Công văn số 1461/UBND-KTN giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phú Lương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức quản lý, bảo vệ hành lang an toàn tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) theo đúng quy định.
Công văn số 1462 /UBND-KTN giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 02/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt.
Công văn số 1463/UBND-KTN giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch cao điểm tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách ban hành kèm theo Quyết định số 1819/QĐ-BGTVT ngày 21/5/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
* Ngày 08-6, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1354/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.
Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Doanh Nghiệp tư nhân Huấn Hòa, là chủ xe ô tô tải biển kiểm soát: 97C-006.04. Địa chỉ: Nà Khon, Yên Đĩnh, Chợ Mới, Bắc Kạn.Đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định tại khoản 10 Điều 30 Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đã được sửa đổi tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2013/NĐ-CP.
 Hình thức xử phạt hành chính: Phạt tiền: 34.000.000 đồng. (Ba mươi tư triệu đồng).
* Ngày 11-6, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1480/UBND-VX về việc tổ chức lại trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Miền Núi. Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính lập Đề án tiếp nhận trang thiết bị, cán bộ, giáo viên và nhân viên; đảm bảo duy trì và tiếp tục phát triển các ngành, nghề đào tạo của trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Miền Núi hiện có.
Công an tỉnh xây dựng Đề án tiếp nhận, sử dụng đất và tài sản trên đất của Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Miền Núi. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công an tỉnh, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính, Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Miền Núi lập Đề án và các quy trình, thủ tục bàn giao, tiếp nhận, sử dụng theo đúng quy định hiện hành. Sở Nội vụ hướng dẫn Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Miền Núi, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính tỉnh bàn giao, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định.
* Ngày 11-6, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1476/UBND-TH về việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh.
Ngày 02/6/2015, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 103/TB-BCĐ trong đó có nội dung "Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên; rà soát, thường xuyên cung cấp đầy đủ những thông tin như: Quy hoạch của ngành, địa phương, danh mục các dự án đầu tư, bộ thủ tục hành chính, tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, tình hình kinh tế - xã hội… cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh để kịp thời cập nhật, cung cấp cho người dân, doanh nghiệp những thông tin mới nhất, tạo điều kiện khuyến khích, đầu tư vào tỉnh". Để thống nhất triển khai nội dung trên hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, cán bộ chuyên môn gửi các thông tin trên (file văn bản) về Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh (Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Email: portal@thainguyen.gov.vn) trước ngày 20/6/2015; đồng thời định kỳ ngày 30 hàng tháng gửi bản cập nhật, bổ sung (nếu có) về Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên để kịp thời đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh những thông tin mới nhất, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số thành phần "Tính minh bạch" trong bảng chỉ số xếp hạng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
Giao Giám đốc Trung tâm Thông tin tỉnh - Tổng biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên tổ chức biên tập và công bố các thông tin trên lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; hàng tháng, quý báo cáo UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCI tỉnh kết quả thực hiện.
* Liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, ngày 09-6, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1444/UBND-VX đồng ý chủ trương cho phép thành lập các đoàn vận động viên tập trung tập luyện, tham gia thi đấu tại một số giải thể thao toàn quốc năm 2015 theo đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cụ thể:
 Tham gia Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2015: Thời gian tập trung tập luyện từ ngày 14/7/2015 đến 28/7/2015, thời gian tập trung thi đấu từ ngày 29/7/2015 đến 14/8/2015.
Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2015, tổ chức tại tỉnh Sơn La: Thời gian tập trung tập luyện từ ngày 29/7/2015 đến 12/8/2015, thời gian tập trung thi đấu từ ngày 13/8/2015 đến 22/8/2015.
Hội thi thể thao gia đình toàn quốc năm 2015, tổ chức tại tỉnh Lào Cai: Thời gian tập trung tập luyện từ ngày 06/7/2015 đến ngày 20/7/2015, thời gian tập trung thi đấu từ ngày 21/7/2015 đến 01/8/2015.
 Cũng trong ngày 09-6, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1445/UBND-VX đồng ý với đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cho phép đăng cai tổ chức Giải Vật dân tộc trẻ và thiếu niên toàn quốc lần thứ XVII, năm 2015.  Thời gian tổ chức: Từ ngày 20/8/2015 đến ngày 28/8/2015. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị về kinh phí cũng như các điều kiện cần thiết để tổ chức giải thành công, đảm bảo theo đúng Điều lệ giải và các quy định hiện hành.
Tác giả bài viết: Tác giả: Thu Hà - Kim Oanh (tổng hợp)
Nguồn tin: thainguyen.gov.vn
Đánh giá bài viết
Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức cơ quan văn phòng Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên

Đại hội đại biểu thành viên: Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên, gồm đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 5 năm một lần, do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường của Liên minh Hợp tác xã được tổ...

Đặc sản Thái Nguyên