HTX hỏi Liên minh trả lời 2

Hỏi : HTX hỏi Liên minh trả lời


Trả lời : HTX hỏi Liên minh trả lời

Lượt xem: 1010 | Cập nhật: Thứ hai - 06/07/2015 13:35 | Chuyên mục: HTX hỏi Liên minh trả lời
 

Thư viện ảnh

Liên kết Website

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

 I. CHỨC NĂNG       1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên. 2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng các...

Đặc sản Thái Nguyên